Guardian Angel II

Jedného dňa ma jedna moja známa poprosila, či neviem o nejakom účinnom obrannom prostriedku, ktorý by mohla vlastniť a v prípade, že by sa dostala do kritickej situácie, aj použiť. Po krátkom uvažovaní, som pre ňu začal hľadal neletálnu (nesmrtiacu) zbraň, na nosenie ktorej nebude potrebovať zbrojný preukaz.

 

Keďže som to chcel pre ženu, hľadal som niečo kvalitné, kompaktné, účinné a hlavne pre ňu bezpečné. Nakoniec som jej zadovážil  jednorázovú dvojvýstrelovú zbraň švajčiarskej výroby, značky Piexon Guardian Angel II. Zbraň je definovaná ako obranná a nesmrtiaca zbraň. Z technického hľadiska ide o expanznú zbraň, ktorá je konštrukčne riešená tak, aby z nej bolo možné dvakrát vystreliť chemickú dráždivú látku Oleoresin Capsicum (10%).

Ide o veľmi účinnú látku, o extrakt z rastliny kajanského korenia, ktorá dráždi oči, dýchacie cesty a kožu. Táto chemická látka sa používa profesionálnymi bezpečnostnými zložkami na celom svete a to aj proti útočníkom, ktorí sú pod vplyvom alkoholu, drog a iných psychotropných látok a ich momentálne vnímanie bolesti je znížené na minimum. Pri zásahu živého organizmu dráždivá látka spôsobí kašeľ, pálenie a slzenie očí, kýchanie. Tiež môže spôsobiť sťažené dýchanie, pocit tiesne, alebo dezorientácie. Pôsobenie na živý organizmus je individuálne (podľa zdravotnej kondície), zasiahnutá osoba môže byť vyradená z akcie až na niekoľko desiatok minút. Dráždivá látka sa v zbrani nachádza vo forme dvoch dávok o objeme 6 ml (2 x 6ml), ktoré sú zo zbrane pomocou piestov poháňaných pyrotechnickými zložami vysrelené cez trysky. Zbraň je vybavená plastovou vylomeniteľnou poistkou (zábranou), ktorá sa nachádza pred spúšťou. Ide o bezpečnostný prvok zbrane, ktorý sa jednoducho odstráni (vylomí), napríklad pritlačením ukázováka strieľajúcej ruky bezprostredne predtým, ako dôjde k stlačeniu spúšte zbrane. Ak sa však už pred spúšťou predmetná poistka nenachádza, musíme dať pozor, pretože sa mohlo stať, že z nej mohlo byť vystrelené len raz a v takom prípade je zbraň stále použiteľná k streľbe. Opätovým stlačením spúšte, dojde k ďalšiemu, druhému výstrelu. Konštrukčné riešenie zbrane umožňuje streľbu pravou aj ľavou rukou bez obmedzenia, avšak neumožňuje prebitie zbrane. Po dvoch výstreloch musí byť zbraň nahradená novou.

Výrobca udáva, že Guardian Angel II sa dá spoľahlivo použiť až do vzdialenosti 4 metrov. Prúd vystrelenej dráždivej látky dosahuje rýchlosť až 50 m/s (180 km/h) a v súvislosti s tým výrobca v návode upozorňuje na riziko použitia na vzdialenosť kratšiu ako 0,6 m, kedy môže dôjsť aj k vážnemu zraneniu s trvalými následkami. Technické parametre a tvar zbrane umožňujú jej bezproblémové a komfortné skryté nosenie. Okrem nadštandardnej účinnosti, je pomer kvality a ceny ďalším benefitom, ktorý radí Guardian Angel II pred iné obranné prostriedky.   

 

V zmysle zákona 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov ide pri Guardian Angel II o zbraň kategórie D (§ 7 ods. 1 písm. c) a jej držanie a nosenie nepodlieha povoľovaciemu konaniu, evidenčnej ani ohlasovacej povinnosti. Podľa § 14 citovaného zákona môže zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane nadobudnúť do vlastníctva osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.       

Neletálne zbrane okrem profesionálnych bezpečnostných zložiek používajú v pracovnom, či súkromnom živote už aj bežní ľudia, ako sú rekreační bežci, turisti, ale napríklad aj pracovníci pôšt či kuriérskych spoločností. Z etického a morálneho hľadiska som zbraň nevyskúšal a jej účinnosť neoveril, ale som presvedčený, že pri Guardian Angel II ide o kvalitný a účinný obranný prostriedok. Dúfam, že známa nikdy nebude nútená uvedenú zbraň použiť. Ak však niekde pôjde, budem pokojnejší, pretože viem, že bude mať pri sebe „anjela strážneho“.

 

 

Technické parametre Guardian Angel II:

Dĺžka / šírka / výška:   120/ 85 / 25 mm

Hmotnosť:                    120 g

Účinná látka:                10% Oleoresin Capsicum s cca 2,4% Capsaicinoides v náplni

Max. dosah:                  4 m

Bezpečná vzdialenosť: 0,6 m

Úsťová rýchlosť:           50 m/s (180 km/h)

 

text a foto: RNDr. Peter Jabrocký, PhD. 

viac info na http://www.gunforyou.sk/