Ako na diviačiu zver - guľovým nábojom alebo jednotnou strelou?

 

Lov diviačej zveri na Slovensku má dlhoročnú tradíciu a svoje zvláštnosti. Napriek tomu, že na Slovensku sa názov „Brenneke“ udomácnil na všeobecné pomenovanie jednotnej strely do brokovnice, všimol som si,

že pri mojich účastiach na spoločných poľovačkách, kde som sa rozhodol poľovať  jednotnou strelou, pozerali na moju samonabíjaciu brokovnicu a špeciálne diviačie kozlice vždy rozpačito a s nedôverou.

 

 Ako teda na spoločnú poľovačku, s guľovnicou alebo brokovnicou?

 

Technický aspekt: Ing. Igor Szegényi

Lov diviakov, tak ako aj inej zveri nesie zo sebou niektoré špecifiká, na ktoré by poľovník mal dopredu myslieť. Vzhľadom na fakt, že diviača zver patrí medzi najvitálnejšiu zver u nás, je potrebné na zachovanie etiky ako aj bezpečnosti lovu dodržať určité zásady pri výbere zbrane, kalibru a predovšetkým samotného náboja. Pri výbere treba taktiež prihliadnuť na samotný spôsob lovu  a rozlišovať medzi lovom postriežkou alebo individuálnou posliedkou a spoločnou poľovačkou. Všeobecne možno považovať guľovnice za univerzálnejšie a presnejšie zbrane, ktoré poľovník využije pri všetkých spôsoboch lovu. Výber konkrétnej značky a konštrukcie je viac menej individuálna záležitosť, osobne by som ako univerzálnu a spoľahlivú zbraň volil opakovaciu guľovnicu na princípe niektorého z moderných klonov rokmi osvedčeného systému Mauser 98 od renomovaného výrobcu, pri voľbe guľovnice na spoločnú poľovačku by výber padol na guľovú kozlicu prípadne guľový dvojak. Chybu nespravíte ani keď sa spoľahnete na solídnu samonabíjaciu guľovnicu prípadne pákovú opakovačku. Kaliber strely odporúčam minimálne od 7 mm vyššie, z hľadiska zastavovacieho účinku za vhodnejšie možno považovať ťažšie strely väčšieho kalibru s vyšším energetickým prierezovým zaťažením strely. Svoju úlohu taktiež zohráva rýchlosť strely a predovšetkým jej konštrukcia, vhodnejšie sú laborácie s ťažšou strelou. Z hľadiska konštrukcie je dôležitá súdržnosť strely, kedy sa menej kvalitné strely predovšetkým pri zásahu kostí neriadene fragmentujú. Všeobecne za kvalitnú loveckú puškovú strelu možno považovať strelu s vysokou zbytkovou hmotnosťou s jej čo najväčším zväčšením priemeru. Ako typické „diviačie“ kalibre možno uviesť napríklad 30-06 Springfield, 30 R Blaser, 8x57 JS, 35 Whelen, 338 Federal, 9,3x62, 9,3x74 R, na spoločné lovy by som sa nebál siahnuť napríklad po častokrát zaznávanom 7,62x39 mm, 30-30 Winchester, 45-70 Goverment, 444 Marlin alebo 45 Blaser, samozrejme vo vhodných laboráciach s dobrou strelou. Pokiaľ sa zameriam na spoločné poľovačky, kedy ide predovšetkým o etiku lovu, tu by som chcel upozorniť na lov diviakov jednotnou strelou. Aj keď v našich končinách nejde o nič nové, dávno je preč doba univerzálnych brokovníc, diviačie špeciály sa sporadicky začínajú objavovať už aj u nás. Ide o brokovnice špeciálne určené na spoločné poľovačky na diviačiu zver, či už brokové kozlice s krátkymi hlavňami alebo samonabíjacie brokovnice konštruované špeciálne na streľbu jednotných striel. U špecializovaných brokových kozlíc možno konštatovať, že tieto sa vyznačujú dobrou ergonómiou a ovládateľnosťou aj v nepriaznivých, stiesnených podmienkach akými môžu byť napríklad rôzne kríky a húštiny, čo strelec využije napríklad v pohone. U samonabíjacích špeciálov možno zasa vyzdvihnúť pohotovosť a rýchlosť opakovania streľby. V porovnaní s guľovnicami broková jednotná strela poskytuje taktiež niekoľko výhod. Prvou a najpodstatnejšou je výborný zastavovací účinok na kratšiu vzdialenosť spojený vzhľadom na nominálny priemer strely s lepším prenosom energie. Jednou zo základných fyzikálnych veličín používaných pri výpočtoch kritérií ranivosti v teoretickej balistike je hybnosť strely, ktorá je daná súčinom hmotnosti a rýchlosti strely. Čím je jej hodnota vyššia, tým možno strelu teoreticky považovať z hľadiska jej zastavovacieho účinku na živý objekt za výhodnejšiu. Keďže brokové jednotné strely sa spravidla najviac vyrábajú v hmotnostiach od 20 -32 g, tak napríklad pri 32 gramovej strele s úsťovou rýchlosťou 430 m/s (Brenneke Classic 12-70) je kinetická energia 2912 J, pričom hybnosť strely je 13,8 kgms-1. V porovnaní napríklad s 10,1 gramovou strelou v kalibri 7x64 mm s úsťovou rýchlosťou 850 m/s (Norma Oryx) a kinetickou energiou 3650 J, je hybnosť strely iba 8,6 kgms-1. Samozrejme a to som uvažoval len o hybnosti a konštrukcii zodpovedajúcej bežnej olovenej jednotnej strele, ktorá svoj priemer mení minimálne. Pokiaľ sa rozhodnem pre niektorý z moderných „Slugov “, napr. Brenneke Super Sabot, DDupleks Hexolit 32, Premier AccuTip Sabot Slug od Remingtonu, BFS Slug od francúzskeho Sauvestre, Clever Palla Gualandi a viacero iných, ranivý účinok bude diametrálne lepší. Ďalšou výhodou jednotných striel môže byť relatívne nižšia šanca na priestrel zveri hlavne u mohutnejších kusov, a tým ohrozenie ostatných účastníkov. Zatiaľ čo u puškového streliva je predovšetkým na krátke vzdialenosti streľby temer pravidlom priestrel a následné ďalšie nekontrolované pokračovanie strely v lete, pri výbere vhodnej jednotnej strely toto nemusí vždy hroziť. Niektoré jednotné strely sa vyznačujú riadenou fragmentáciou a tým sa výrazne znižuje možnosť priestrelu, resp. odrazu zbytkov strely a možné ďalšie zranenia nejakého účastníka poľovačky. Takýmto príkladom je napríklad strela Hexolit 32 od lotyšskej firmy DDupleks. Samozrejme aj tu platia výnimky potvrdzujúce pravidlo, typickým známym príkladom odrážajúcej sa strely bol dnes už zastaraný S-Ball Plastik. Keďže lov diviakov v súčasnosti v Európe zažíva vzhľadom na populačné stavy tejto zveri svoj boom, broková jednotná strela v kombinácii so špecializovanou zbraňou je dobrou voľbou na spoločné poľovačky.    

 

Porovnanie permanentných dutín v temperovanom bloku 20% balistickej želatíny. Ako príklad je vybraný rozšírený guľový kaliber 308 Win s polopláštovou strelou PSP od výrobcu PMC vs. jednotná strela Brenneke Classic kal. 12-70 od firmy Brenneke. Permanentná dutina je priestor v živom organizme postihnutý úplnou destrukciou tkaniva pri prechode strely. Čim je väčšia tým väčší je ranivý účinok strely. 

 

Praktické skúsenosti:

Igor Hertl, Skalica:

Prečo sme sa vlastne rozhodli pri spoločných poľovačkách na diviačiu zver používať len brokovú zbraň s jednotnou strelou ? Na spoločných poľovačkách používame zásadne len brokovú zbraň s jednotnou strelou. V prvom rade je to kvôli bezpečnosti, aby neboli ohrození účastníci spoločnej poľovačky. Druhý dôvod sú špeciálne podmienky poľovného revíru, ktorý  sa nachádza na úpätí Bielych Karpát pričom hranica poľovného revíru je rieka Morava. Asi štyristo metrov od rieky je ochranná hrádza, ktorá je upravená tak, že sa používa ako cyklotrasa po ktorej je neustáli pohyb turistov a cyklistov celoročne. To znamená, že je tam celoročný pohyb ľudí v zimnom období aj počas spoločných poľovačiek. Ďalší dôvod prečo požívame na spoločnú poľovačku len brokové zbrane s jednotnou strelou sú príliš malé pohony, ktoré sú niekedy len 300 metrov dlhé. Takýchto pohonov na poľovačke robíme približne 4-5.  Nachádzajú sa tu veľmi husté porasty. Čo sa týka streliva do brokových zbraní, tak nastal u nás dosť veľký problém s používaním starých nábojov hlavne u starších poľovníkov (Ideal, S-Ball Plastik), ktoré mali zlú ranivosť a zver neustále odbiehala. Našli sme aj jednotnú strelu, ktorá bola vypadnutá z diviaka ( prasa ) , ktorý bol zasiahnutý na stehno. Prišli sme na to nakoľko sa ulovil v ďalšom pohone. Preto sme pristúpili pri spoločných nástupoch na poľovačku ku kontrolovaniu streliva a pri výskyte nábojov cca nad 10 rokov všetky vyraďujeme.

 

Igor Nekoranec, Martin:

Ako začínajúci poľovník som si zakúpil od môjho suseda starú ZH-čku. Keďže ma zaujala broková streľba na oblúku začal som s ňou strieľať, ale zahrdlenie mi robilo problémy. Voči skeetovým zbraniam som bol v nevýhode a tak som odfikol z hlavní pár cm. Rozptyl sa zväčšil a vedľajší efekt bol, že veľmi presne strieľala Brenneky. Tak som s ňou aj poľoval. V združení, kde sa durilo často ,som ju veľmi úspešne aj používal. Hneď na prvej poľovačke som strelil tri diviaky. Na pasovanie nezabudnem, dva dni ma štipkal zadok. V mojich začiatkoch vyrábali  S-Ball Plastik, ale tieto náboje neboli tak dobré ako olovene strely. Účinok na zver je po brenekoch zrovnateľný s guľovnicou ale na rozumnú vzdialenosť. Videl som zásah diviaka kde S-Ball Plastik prenikol kožou, ostal trčať von, zlomil stehennú kosť ale neprenikol do tela diviaka. Po par rokoch som moju ZH-čku  veľmi častou streľbou tak „rozgajdal“, že som ju musel predať. Po nej som používal ruskú IŽ-ku, ktorá taktiež strieľala jednotné strely veľmi presne. Rad spomínam na tie časy.

Osobne si myslím, že zamierenie s brokovnicou je rýchlejšie ako s guľovnicou. V tom čase žiadne brokové špeciály na lov diviakov neboli, ale moja odpílená ZH-čka bola ich predzvesťou ,aj keď som to netušil. Ak špeciály na diviakov majú ešte skrátenú hlaveň , ktorá je vybavená svetlovodnými muškami zamierenie je jednoduchšie a sú lepšie manipulovateľné. V súčasnosti preferujem iné spôsoby lovu, ale stále si myslím, že brokovnica s dobrým výberom jednotného streliva je účinná a bezpečná zbraň na spoločné poľovačky. 

 

Dr. Jaroslav Vidan, Brokovnice s.r.o.

Napriek silnej základni poľovníkov a ostatných držiteľov zbraní, slovenský trh je malý a je ovplyvnený silnými tradíciami a zvyklosťami. Z tohto dôvodu brokové zbrane určené špeciálne na lov diviačej zveri  sú stále pomerne zriedkavé. Z výrobcov a značiek sú  v našej poľovnej spoločnosti  zaregistrované samonabíjacie brokovnice v kalibry 20 Benelli RafaeloBernardelli Mega Slug v kalibry 12. Podľa dostupných informácii sa jednalo väčšinou o individuálne dovozy. Novinkou na našom trhu je broková kozlica Redolfi EOS SLUG, ktorá sa vyskytuje v dvoch verziách - s oceľovou  a ergalovou baskulou. EOS SLUG má dĺžku hlavní 56 cm a s oceľovou baskulou váži 3.150 g.

Ergalová sestra dosahuje neuveriteľnú váhu 2.350 g. Sú prednostne určené na použitie do pohonov.

Sortiment jednotných striel do brokových zbraní je podstatne bohatší a na trhu sa vyskytujú v dostatočnom množstve jednotné strely od výrobcov Brenneke, Clever, DDupleks, CtG. Napriek podstatne bohatšiemu výberu jednotných striel musíme poznamenať, že iba Brenneke a DDupleks vyvinuli a používajú jednotnú strelu vlastnej konštrukcie. Ostatný výrobcovia používajú do svojich nábojov zväčša jednotnú strelu talianskej výroby Gualandi, ktorá svoju „podobnosť“ s Brenneke nikdy nezaprie. Presnosť týchto striel bude v budúcnosti podrobená objektívnemu skúmaniu , s ktorým Vás oboznámime. Napriek výkonnostným a bezpečnostným hľadiskám nevieme jednoznačne zodpovedať   aký guľový či brokový náboj zvoliť na diviačiu zver. Obidve voľby majú svoje pre a proti, každý spôsob má svojich zástancov a odporcov.

 

 

 

článok pripravili:
Ing. Igor Szegényi a Dr. Jaroslav Vidan
článok je chránený autorským zákonom
www.brokovnice.sk