Test nábojov PMC kal. 308 Win 180 gr. PSP


V nedávnej dobe sa mi dostali do rúk cenovo zaujímavé náboje v kalibri 308 Winchester (7,62x51 mm) od výrobcu PMC, USA. Ide o firmu vyrábajúcu náboje po celom svete, primárne však v Južnej Kórei. Firma PMC (Precision Made Cartridges) je v povedomí slovenských strelcov menej známym výrobcom, ktorej portfólio zahrňuje predovšetkým strelivo pre krátke a dlhé guľové zbrane v rôznych kalibroch. Samotný náboj kalibru 308 Winchester nie je potrebné slovenským strelcom predstavovať, na Slovensku sa tento kaliber už dlhé roky teší vysokej obľube a to predovšetkým na poľovné a športové účely.

Náboje PMC kal. 308 Winchester so strelou PSP je možné v súčasnosti zakúpiť už v cene 0,50 Eura/kus čo predstavuje veľmi zaujímavú a lákavú variantu poloplášťového streliva určeného predovšetkým na poľovné účely. Aj keď nepatrím medzi zástancov lacného streliva (držím sa hesla nie sme tak bohatí, aby sme kupovali lacné veci) z čistej zvedavosti zlákaný graficky jednoduchým balením a ešte zaujímavejšou cenou som sa rozhodol predsa len detailnejšie pozrieť na zub týmto chlapíkom. Samotná konštrukcii náboja je klasická – nábojnica je mosadzná, označená dnovou signatúrou výrobcu „PMC“ a kalibrom „308 Win“, do ktorej je osadená 180 grainov (11,7 gramov) ťažká strela PSP (Pointed Soft Point) predstavujúca klasickú poloplášťovú strelu s „ostrejšie“ tvarovaným oloveným hrotom. Anglický preklad názvu strely je „Špicatý poloplášť“. Krčok nábojnice je tepelne upravený – žíhaný, plášť strely je tombakový s oloveným jadrom. Spojenia jadra s plášťom je zabezpečené klasickým mechanickým spôsobom pomocou 1,5 mm širokého prelisu po obvode plášťa strely so zvislým vrúbkovaným. Uzamykací prelis slúži zároveň ako škrtiaca (tzv. „krimpovacia“) drážka. Náboje sú tradične balené po 20-tich kusoch v papierovej škatuľke s graficky jednoduchšou čierno-červenou potlačou, ktorá obsahuje dve praktické plastové platá (v každom po 10 kusov nábojov). Informácie na škatuľke sú strohé a okrem názvu výrobcu, hmotnosti a typu strely neobsahujú žiadne detailnejšie balistické údaje. Zaujímavé je označenie krajiny pôvodu vyznačené na balení -„Made in R.S.A.“, ktoré značí pôvod výroby v Juhoafrickej republike. Prvou mojou cestou bola teda webová stránka firmy PMC pre zistenie detailnejších informácii. O to väčšie však bolo moje sklamanie, keď som okrem balastu nenašiel nič podstatné. Pravdepodobne PMC už náboj v tejto konfigurácii nevyrába alebo ho iba nemá uvedený na svojej stránke.

A tak som sa teda vydal bádať. V prvom rade som sa rozhodol zmerať úsťové rýchlosti. K testu bola použitá zbraň CZ 550 Lux so štandardnou fabrickou 60 cm dlhou hlavňou. Z dvoch balení nábojov (2x20 kusov) bolo náhodne vybraných 2x5 kusov nábojov a za pomoci optických hradiel boli zmerané rýchlosti vo vzdialenosti 3 metrov od bázy hradiel. Vzdialenosť 3 metrov bola zvolená predovšetkým na zabránenie vplyvu povýstrelových splodín pri samotnom meraní.

Hodnoty rýchlostí a kinetických energií

     1. séria                                     2. séria  

1.757,6 m/s                                  776,3 m/s         
2.776,0 m/s                                  767,7 m/s
3.765,0 m/s                                  762,5 m/s
4.755,2 m/s                                  764,6 m/s
5.758,8 m/s                                  764,1 m/s                        
______________________________________________________
Ø v 762,5 m/s, Ø Ek = 3401,8 J        764,0 m/s, Ø Ek = 3442,0 J

Variačné rozpätie rýchlostí bolo v prvej sérii 20,8 m/s, v druhej 12,2 m/s čo je na veľkosériovo továrensky vyrobené náboje prijateľné.

Vzhľadom na fakt, že som nenašiel žiadne údaje o balistike tohto náboja ani údaje o odporúčanej optimálnej nástrelnej vzdialenosti (ONV) rozhodol som sa využiť pomoc programu Quick Target. Základné hodnoty náboja teda boli : v0 = 763 m/s (namerané), balistický koeficient pre 180 gr. strelu .308 PSP 0,394 (Std. ICAO Atmosphere, G1 function) a výška osi mieridiel nad hlavňou 5 cm (predpoklad použitia puškohľadu).

Balistické hodnoty náboja PMC .308 Win 180 gr. PSP  

NV – nástrelná vzdialenosť
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdial.      50 m   100 m   150 m     200 m    250 m     300 m     350 m   400 m    450 m   500 m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
50 m  NV   X       +0,3     -4,5       -15,0     -31,4     -55,1        -87,2    -128,2    -178,5   -238,8   
100 m NV  -0,2     X         -5,0       -15,6     -32,2       -56,1      -88,3    -129,5    -180,0    -240,4   
150 m NV  +1,5     +3,3      X          -9,0     -23,8      -46,0       -76,6    -116,1    -164,9    -223,7   
200 m NV  +3,7     +7,8     +6,7      X         -12,6       -32,6      -61,0     -98,2     -144,8    -201,3   
250 m NV  +6,3    +12,9    +14,3    +10,1      X         -17,5      -43,3     -78,0      -122,0    -176,1   
300 m NV  +9,2    +18,7    +23,0    +21,7    +14,5      X           -22,9    -54,7       -95,8     -147,0   
350 m NV +12,5    +25,2    +32,8    +34,8    +30,9    +19,6        X        -28,5      -66,4     -114,2   
400 m NV +16,0    +32,4    +43,5    +49,1    +48,7    +41,0     +25,0        X        -34,3       -78,6   
450 m NV +19,8    +40,0    +55,0    +64,3    +67,8    +63,9     +51,6    +30,5       X           -40,5   
500 m NV +23,9    +48,1    +67,1    +80,5    +88,0    +88,2     +80,0    +62,9    +36,4      X     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rých./m/s 726,7     691,4     657,2     623,8     591,3     560,0    530,1    501,4     473,8   447,6   
Energia/J 3079,0   2787,5   2518,0   2268,8   2038,7   1828,3   1638,2   1465,8   1309,0   1168,1  

Toľko teória, teraz nasledovala prax. V prvom rade ma zaujímala presnosť nábojov. Ako som už uviedol, ako testovacia zbraň bola zvolená opakovacia guľovnica CZ 550 Lux osadená puškovým zameriavacím ďalekohľadom Leupold VX3 s parametrami 3,5-10x50 a klasickou nemeckou osnovou č. 4 RD. Ako štartovacia nástrelná vzdialenosť bolo zvolených 50 m pri zväčšení puškohľadu 8x. Kombinácia nastreľovacieho stojana a ľudského oka pomohla k prvotnému zosúladeniu osi vývrtu hlavne a zámerného kríža puškohľadu. Po pár výstreloch, „nájdení sa“  a „doklikaní“ na stred nástrelného terča sa zásahy k môjmu prekvapeniu prekrývali. Nasledovalo prenesenie terča na vzdialenosť 100 m. Mnou dosiahnuté hodnoty rozptylu činili cca 3,5  cm/100 m. Podotýkam, že samotný rozptyl bol ovplyvnený predovšetkým mojimi streleckými schopnosťami. Zbraň nebola už upnutá v nastreľovacom stojane, iba voľne opretá o predpažbie na mäkkej podložke. Vzhľadom na uvedenú kombináciu (sériová lovecká zbraň – lovecká optika – použité strelivo) možno tieto výsledky považovať za uspokojivé.

Poslednou vecou, ktorá ma zaujímala bol samotný ranivý účinok strely PSP. Nemienil som sa venovať strieľaniu do mokrých telefónnych zoznamov ani iných viac-menej podobných kutilských experimentov a ako základ testu som zvolil streľbu do temperovaných blokov 20% balistickej želatíny o rozmeroch 40 x 20 x 20 cm a teplote 10 °C. Takáto želatína sa svojimi fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami blíži vlastnostiam biologických tkanív.Za želatínový blok bol umiestnený bal buničitej vaty, ktorý slúžil ako záchytné médium pre zachytenie samotnej, už deformovanej strely. Podstatou experimentu bolo zistiť správanie sa strely pri prestrelení jedného bloku želatíny, ktorý mal svojou 40-centimetrovou dĺžkou imitovať hrúbku tela loveného zvieraťa, napr. statnejšieho lanštiaka.

Blok želatíny pred streľbou. 

Pohľad na strelný kanál


 Priečne radiálne trhliny v mieste maximálneho poškodenia

Retenčná hmotnosť strely po prestrelení činila cca 10,8 gramu, tj. úbytok hmotnosti bol iba cca 7,7 %. Mechanické spojenie plášťa a jadra strely plnilo funkciu dostatočne a nepozoroval som tendenciu ich vzájomnému oddeľovaniu. Ako by sa správala strela pri zásahu napríklad hrubšej kosti som netestoval.  Na 40-tich centimetroch dĺžky želatínového bloku strela vytvárala ukážkový hríb, pričom zväčšenie jej pôvodného priemeru bolo 2,6 - násobné. Strelu možno teda charakterizovať ako relatívne „mäkkú“ čo je výhodné vzhľadom na skutočnosť, že stratí väčšinu svojej kinetickej energie v tele zveri. O tom svedčil  aj fakt, že strelu som po prestrelení želatíny našiel iba na povrchu záchytného vatového balu.  Maximálne hodnoty dĺžky radiálnych trhlín od osi strelného kanála činili 6 - 7 cm. Podrobnejšiemu vyhodnocovaniu ranivých účinkov  - presným hodnotám úbytku energie strely či matematickému vyhodnoteniu vzniknutých radiálnych trhlín som sa nevenoval. Pre praktického poľovníka takéto hodnoty nemajú väčší zmysel a zaujímavé by boli snáď iba pri vzájomnom porovnaní rôznych striel. Strela PSP pred a po výstrele do bloku želatíny.


Záverom tohto krátkeho testu možno konštatovať, že tento náboj naozaj príjemne prekvapil. Nepredstavuje žiadneho lídra na súčasnom obrovskom trhu určite konštrukčne modernejšieho loveckého streliva od rôznych iných renomovaných výrobcov. Nemožno mu ale uprieť jeden fakt – viac než výborný pomer ceny a ponúkanej úžitkovej hodnoty.  Určite si viem predstaviť široký okruh poľovníkov, pre ktorých by mohol byť nateraz dobrou voľbou. Tento článok vznikol čisto z vlastného záujmu a nie je ovplyvnený reklamnými ani iným obdobnými komerčnými dôvodmi. V budúcich článkoch sa budeme snažiť otestovať ďalšie typy nábojov od iných výrobcov.

text a foto: Ing. Igor Szegényi
text je chránený autorským zákonom