Giganty v rukách poľovníkov

V posledných rokoch už ani u nás nie je zriedkavosťou stretnúť človeka, ktorý poľoval v Afrike, Kanade či na Sibíri, najmä po vytvorení novej takzvanej podnikateľskej vrstvy, ktorej nerobí problém načrieť do vrecka a zaplatiť niekoľko tisíc dolárov za týždňovú poľovačku. A keďže sa poľuje na zvieratá s odlišnou veľkosťou a najmä vitalitou, než na aké sme zvyknutí pri poľovačkách v našich podmienkach, je len samozrejmosťou, že zbrane na tento účel používané sa budú takisto líšiť od u nás bežne používaných. Kalibrov a typov zbraní odporúčaných a používaných na lov ťažkej zvery je nespočetné množstvo, preto sa zameriame len na ráže s označením naj, ktoré sú zaužívané na lov zvierat z takzvanej veľkej pätky /big american five/. Najčastejšie sa používajú ťažké opakovačky s valcovým záverom syst. Mauser alebo guľové dvojaky, prípadne kozlice. Na tieto zbrane sú kladené vysoké požiadavky najmä čo sa týka nenáročnej obsluhy, spoľahlivosti a sú tiež charakteristické vysokou hmotnosťou. Väčšina z nich má namontovanú úsťovú brzdu s ktorou je ich spätný ráz lepšie ovládateľný, aj keď v poslednom čase sa začali objavovať negatívne názory na ich opodstatnenosť a niektorí, aj známi lovci upúšťajú od ich používania. Strelivo do týchto pušiek je charakteristické vysokou dopadovou energiou ( v porovnaní s bežnými kalibrami až 3-násobnou),priemerom strely začínajúcim niekde pri 9mm a končiacim pri gigantických 17,78mm (.700 H&H NITRO EXPRES) a jej hmotnosťou až 65g.Veľmi časté je požívanie magnum kalibrov charakteristických dosadacím nákružkom napr. od firiem WINCHESTER,WEATHERBY, HOLLAND & HOLLAND alebo REMINGTON. WEATHERBY - Zakladateľ Roy Weatherby počas 50 rokov existencie firmy vyvinul už vyše desať druhov nábojov, pre ktoré pôvodne upravoval komerčne vyrábané guľovnice. V roku 1958 uviedol na trh vlastnú opakovačku s valcovým záverom ktorú nazval Mark V. .460 Wby. Magnum je najvýkonnejší z radu Weatherbyho nábojov. Do výroby bol zavedený v roku 1958.Nábojnica vychádza z náboja 378 Wby. Mag roztiahnutím krčka. Strela má priemer 11,7 mm a hmot. Závislú od prevedenia 19,5 až 32,5g.pri najťažšej strele je úsťová rýchlosť 823 m/s a energia 10 970J. ONV je 160 m HOLLAND HOLLAND- Firma založená v roku 1835 Harrisom Holandom v Londýne tvorí špičku puškárskeho umenia. Ceny guľových dvojakov sa pohybujú v miliónoch a sú vyrábané iba na zákazku. K nim firma vyvinula a vyrába niekoľko druhov kalibrov ako 375 H& H ,275 H& H, 240 H& H .700 H& H NITRO EXPRES- zavedený do výroby v roku 1991.Dlho bol považovaný za najvýkonnejší guľový náboj na trhu. Priemer strely je 17,78 mm, hmotnosť 64,8g.(1000gr.) s rýchlosťou od 580- 610 m/s čo dáva energiu 10 899 -12 017J. RIGBY- firmu založil John Rigby už v roku 1735 v Dubline. Od začiatku sa venoval výrobe kvalitných a luxusných loveckých zbraní a nábojov vlastnej konštrukcie napr. 350 MAGNUM RIGBY, 450 RIGBY MATCH, 400/350 RIGBY NITRO EXPRES .416 RIGBY- najúspešnejší a najznámejší z Rigbyho nábojov. Bol uvedený v roku 1911 pre veľkú opakovaciu guľovnicu s mauserovým záverom. Je charakteristický tím, že aj keď patrí do kategórie nábojov magnum, absentuje na ňom dosadací nákružok. Je vyrábaný takými firmami ako sú NORMA alebo FEDERAL. So strelou Nosler (25,9g.) a rýchlosťou Vo 720m/s dosahuje úsťovú energiu 6887 J.I napriek tomu, že je to náboj starý skoro 1 storočie zachoval si veľkú obľúbenosť najmä pre vysoký výkon pri nízkych tlakoch horiacich plynov, čím aj pri použití ťažkých striel je spätný ráz zvládaný lepšie než by sa čakalo.

Image
náboje a guľovnica Hannibal na náboj tyrannosaurus od firmy A-SQUARE

Na záver tohto stručného prehľadu sme si nechali skutočný gigant medzi nábojmi. Firma A-SQUARE ktorú založil Arhur Alphin je známa výrobou prvotriedneho streliva v big-kalibroch. Spomeňme aspoň .500A-SQUARE, .600 NITRO EXPRES, .577 TYRANNOSAURUS pre ktoré vyrába vlastnú guľovnicu HANNIBAL. .577 TYRANNOSAURUS - najznámejší a v súčasnosti azda najvýkonnejší sériovo vyrábaný náboj na svete. ( o niečo silnejší .585 NYATI Rossa Seyferta so strelou ťažkou 46,8g a počiatočnou rýchlosťou 770 m/s, úsťovou energiou 14 407 J vznikol ako Wildcat a zatiaľ nebol sériovo vyrábaný.) .577 Tyrannosaurus vznikol ako úplne nový náboj bez dosadacieho nákružku a je vyrábaný v 3 prevedeniach ako DEAD TOUCH SOFT POINT , MONALITHIC SOLID a LION LOAD SOFT POINT so strelou s priemerom 14,86 mm vážiacou 48,6g pri počiatočnej rýchlosti 750 m/s. Jeho úsťová energia 13 669 J je už na prvý pohľad ohromujúca a spätný ráz narobí veľké problémy aj špičkovému strelcovi. Pre porovnanie u našich západných susedov vyrábaná guľová kozlica s označením CZ 589 STOPPER v kalibri .458 WINHESTER MAGNUM( hmotnosť strely 33g, rýchlosť podľa laborácie 638 - 750 m/s) dosahuje úsťovú energiu "iba" 6355 - 6810 J, čo je zhruba polovica TYRANNOSAURA.

Image

Náboje, v poradí zľava:

.416 Rem. Mag.

.416 Rigby

.500/.416 N.E.

.415 Westley Richards.

Autor: Ing.Sudár Milan