NONTOX náboje

 

Najznámejšia česká fabrika na výrobu nábojov predstavila na konci minulého rokoa nové netoxické náboje. Jedná sa o náboje s kompletne novým typom zápalky s označením NONTOX a vyznačujú sa tým, že povýstrelové splodiny týchto nábojov neobsahujú žiadne ťažké kovy t.j. olovo, bárium, ortuť, antimóm. V súčasnej dobe S&B ponúka tento typ len v ráži 9mm Luger a .38 Special, ale čoskoro sa dočkáme určite aj iných kalibrov pre tento typ. Výroba takýchto nábojov má určite priaznivý vplyv hlavne na životé prostredie, nakoľko neobsahuje už zmienené toxické kovy. V predajniach ich nájdete tak, že na škatuľke je zobrazený štvorlístok s názvom NONTOX.

 

 

 

Image

 

Image

 Technické parametre!

 

  Strela Náboj Rýchlosť (m/s) Energia (J) Dĺžka hlavne Prevýšenie (cm)  
Hmotnosť Typ Hmotnosť Dĺžka Vzdialenosť (m)
grs g g mm V0 V25 V50 E0 E25 E50 mm 12,5 25 50
Luger 9 mm
  115 7,5 TFMJ 12,15 29,69 390 357 327 570 478 400 150 -0,4 0 -2,8  
124 8,0 TFMJ 12,65 29,69 360 329 301 518 433 362 150 -0,4 0 -3,7
115 7,5 JHP 12,25 26,90 377 343 313 533 442 367 150 -0,4 0 -3,2
124 8,0 SP 12,65 28,40 355 325 298 504 423 354 150 -0,3 0 -3,8
.38 Special
  158 10,25 SP 15,10 38,80 271 253 236 376 328 286 190 0,1 0 -7,6  

 


Porovnanie nábojníc 9 mm po výstrelení !
(vľavo 9 mm Luger = vpravo 9mm NONTOX)

Image Image

Nontox podrobnejšie.

 

Nová zápalka představuje revoluční řešení problému, s nímž se potýkají prakticky všichni výrobci munice pro ruční palné zbraně. Při střelbě s dosud běžně používanými zápalkami dochází k uvolſování olova, baria a antimonu do ovzduší. Provedené výzkumy prokázaly, že jedna zápalka může znehodnotit až 33 m3 vzduchu sloučeninami olova a přibližně 5 m3 vzduchu sloučeninami baria. Zejména při intenzívní střelbě na uzavřených střelnicích je riziko překračování povolených hygienických norem zákonitě vyšší a o tom, že inhalace takto znečištěného vzduchu je z dlouhodobého hlediska zdraví škodlivá, není sporu. Především olovo, jež se usazuje v lidském organismu, který není sám o sobě schopen olovo odbourávat, představuje značné zdravotní riziko. Konstruktéři společnosti Sellier & Bellot a.s. si proto již před několika léty vytkli za cíl koncipovat novou zážehovou slož - především pro pistolové a revolverové náboje - tak, aby při střelbě nevznikaly toxické zplodiny na bázi těžkých kovů nebo jejich sloučenin a aby nová zápalka byla ke zdraví střelců co nejšetrnější. Dalšími požadavky bylo, aby nová slož byla nekorozívní a neerozivní a současně aby také vynikala vysokou stabilitou i manipulační bezpečností při výrobě i laboraci nábojů.

Výsledkem vývojových a konstrukčních prací je zcela nová koncepce slože, uplatněná v zápalce NONTOX. Koncepce slože vychází ze spojení energetického a pyrotechnického systému, jejichž vzájemná kompatibilita je předpokladem požadované funkce zápalky.

Toto unikátní řešení prošlo náročnými firemními zkouškami, které zcela jednoznačně prokázaly vhodnost použití této slože do zápalek s centrálním zápalem a to jak do střeliva pistolového a revolverového, tak i puškového. Následně probíhaly u firmy Sellier & Belot a.s. rozsáhlé funkční a balistické zkoušky s různými typy nábojů. Vzhledem k náročnosti řešení byla požádána o spolupráci při testování vyvíjeného střeliva i Policie České republiky. Během všech prováděných zkoušek vykazovalo střelivo se zápalkami NONTOX bezvadnou funkci a splſovalo veškeré požadavky na ně kladené, včetně funkce v automatických zbraních a to i v extrémních podmínkách.

Náboje laborované zápalkami NONTOX splſují z hlediska maximální hodnoty středního tlaku plynů normy C.I.P. i normy STANAG. Složení zápalkové slože je patentově chráněno. Vlastníkem patentu je společnost Sellier & Bellot a.s. Zápalky NONTOX získaly mimo jiné i cenu za nejlepší výrobek roku 2001 v anketě časopisu Czech Defence and Aviation Industry Review.

Ani nová zápalka však nemůže sama o sobě zcela vyloučit negativní dopady na životní prostředí, neboť při výstřelu náboje s celoplášťovou střelou dochází vlivem vysoké teploty hoření prachové náplně náboje k odpařování olova z odkrytého jádra olověné střely. Následovalo technické řešení ekologického náboje, jehož podstata spočívá v kombinaci použití zápalky Nontox a zakrytí olověného jádra střely měděnou fólií. Tím pádem nedochází k odpařování olova ze střely. Vzniká tím jedinečný ekologický náboj, u něhož se podařilo zcela eliminovat rizika ohrožující zdraví střelce.

Právě skutečnost, že společnost Sellier & Bellot a.s. jako jeden z mála světových výrobců munice byla schopna vyvinout netoxickou zápalku vlastní konstrukce a zavést ji do sériové výroby a že současně byla schopna komplexního řešení problému netoxického náboje, svědčí o její vysoké technické vyspělosti i o jejím mimořádném přínosu oboru.

 

Podľa Sellier-Bellot spracoval Ing.Adamík