Munícia pre expazné (tzv. plynové) zbrane

Potreba vlastniť obranný prostriedok z roka na rok stúpa. Medzi prvotné príčiny tohto javu patrí zhoršujúca sa ekonomická situácia obyvateľstva, prienik "západnej" anti-kultúry - nevyprovokované násilie a snaha chrániť si svoj majetok (bojové a strážne psy bez potrebného výcviku). Ako predísť dôsledkom napadnutia? Možností je veľa. My sa budeme v tejto sérii článkov zaoberať relatívne účinnou možnosťou - expanznými (tzv.plynovými zbranami).

Aby nedošlo k omylu, ako expanznú (tzv.plynovú) zbraň (technicky označovanú PTB) budeme chápať zbraň používajúcu slepé strelivo (blank) obsahujúce kryštáliky účinnej látky (CN, CS alebo Nonivamid). Tie počas výstrelu prejdú z pevného skupenstva do plynného a práve tento plyn slúži na zastavenie útočníka. Samotná zbraň je špeciálne upravená, aby nemohla používať ostrú muníciu. Zvyčajne sú to rôzne prekážky v hlavni. Pri ich odstránení dochádza k jej nezvratnému poškodeniu a zbraň sa takto stáva úplne nefunkčnou..

Veľkou výhodou expanzných ( tzv. plynových) zbraní je možnosť ich vlastnenia bez zbrojného preukazu, podmienkou je dosiahnutie 18 rokov. Predpokladáme, že časom dôjde k úprave zákona, a ako napr. v Nemecku, pri ich nosení na verejnosti bude potrebný tzv. "malý zbrojný preukaz".

Upozornenie: Expanzné zbrane nikdy nepoužívame proti útočníkom so skutočnou strelnou zbraňou!!!

Kalibre

Expanzné zbrane je možné na Slovensku dostať predovšetkým v týchto kalibroch:

 • .22 Long (revolver)
 • .380 (revolver)
 • 8 mm (pištoľ)
 • 9 mm (pištoľ)

Menej časté kalibre sú: .315, .45. Týmito sa zaoberať nebudeme a preto tvrdenia v článku sa týchto kalibrov netýkaju!

Na zabezpečenie účinnej obrany nemá zmysel uvažovať o ničom menšom ako 8 mm. Aj keď množstvá plynu sú rovnaké, "dostrel" je rôzny. Uvádzame výsledky po praktických skúškach za priaznivých podmienok:

KaliberÚčinný dosah
.22 Long (revolver) 1,5 m - 1,8 m
8 mm (pištoľ) 2,0 m - 2,5 m
.380 (revolver) 2,5 m - 2,9 m
9 mm (pištoľ) 2,8 m - 3,5 m

Pištole majú celkovo lepší dosah, keďže nedochádza k úniku plynu v priestore medzi valcom a hlavſou.

Účinné látky

Dnes sú na trhu 3 druhy účinných látok:

Image

 •        modrá - CN Gas (Chloracetophenon) - slzotvorný plyn CN
 •        žltá - CS Gas (Chlorbenzalmalodinitril) - slzotvorný plyn CS
 •        hnedá / pomarančová - INN Pepper Gas (Nonivamid) - technické korenie

ešte poznáme strelivo bez účinnej látky vhodné na vystreľovanie zábavnej pyrotechniky

 •        zelená - Blank - slepé strelivo

a obranné strelivo určené na oslepenie útočníka silným zábleskom

 •        zlatá - Flash Defense

Flash munícia sa vyrába pre kaliber 9 mm / .380 a technické korenie pre 9 mm / .380 / 8 mm.

Pre kaliber .22 Long je v súčasnosti dostupné len CN a CS strelivo (a samozrejme blank 6mm Short).

Čo sa týka minimálneho množstva účinnej látky, tu sú odporúčania z praxe:

 • CN Gas: 120 mg / náboj (proti človeku)
 • CS Gas: 80 mg / náboj (proti človeku)
 • Nonivamid: 50 mg / náboj (proti človeku), 120 mg / náboj (proti zvieraťu)

V niektorých krajinách je obmedzené množstvo Nonivamidu v jednom náboji na max. 50 mg. Považujeme to za veľmi nešťastné riešenie a možnosť nedostatočného zastavujúceho účinku na útočiace zviera môže viesť k nášmu zraneniu.

Z firiem, ktoré vyrábajú expaznú muníciu, možno spomenúť spoločnosti Wadie a UMAREX.

Zastavujúci účinok

Praktické mnohoročné skúsenosti - platí pre 1 výstrel.

Účinná látkaTriezvy človekOpitý/znížený prah bolestiPes do 5 kgPes nad 5 kg*

CN Gas (120mg)

neúčinná neúčinná
CS Gas (80mg)
Nonivamid (120mg)

* vrátane bojových plemien s nižšou hmotnosťou

 • - útok pozastavený na 0,5 - 1 min
 • - útok pozastavený na 1 - 5 min
 • - útočník čiastočne paralyzovaný, zvyčajne nedôjde k ďalšiemu útoku
 • - útočník silne paralyzovaný a dezorientovaný na 15 a viac minút
 • - útočník v bezvedomí, silné bolesti, úplná dezorientácia na 30 a viac minút

Upozornenie: Nonivamid je možné použiť len na obranu proti zvieratám!!!

Ako vyplýva z tabuľky, CN plyn nemá v súčasnosti význam používať. Jeho zastavujúce účinky sú veľmi nízke a trvajú krátko.

Účinky na organizmus

CN Gas - Pálenie sliznice očí a nosa, pálenie zasiahnutej pokožky, slzenie, ťažkosti s dýchaním.

CS Gas - Dráždi oči, sliznicu, kožu, dýchacie cesty. Vyvoláva okamžité pálenie a slzenie očí, kŕčovité zatváranie očných viečok, Ďalej pálenie sliznice aj kože, kýchanie, kašeľ, nádchu, nevoľnosť a dušnosť, príp. zníženú koordináciu pohybov. Vhodný aj na obranu proti psom.

Nonivamid - Účinný i proti osobám podnapitým, so zníženým prahom bolesti, divým a agresívnym zvieratám. Okamžitý účinok na zasiahnutej sliznici. Látka spôsobuje dočasné oslepnutie, dušnosť, dráždivý kašeľ, zvracanie a silné pálenie pokožky. Možný opuch očí a pľúc! Dlhodobý účinok, bolesti na zasiahnutých miestach pretrvávajú aj niekoľko dní!

Upozornenie: Nonivamid je možné použiť len na obranu proti zvieratám!!!

Pri použití Nonivamidu proti ľudom sa dostávame do rovnakej dilemy ako pri použití expanzívnych striel. My musíme myslieť na humánnosť, útočník nás však častokrát chce zabiť.

Všetky vyššie spomenuté látky sú zdraviu neškodné a nezanechávajú trvalé následky.

Streľba

V prípade, keď sme nútení použiť expanznú zbraň, nesmieme zabudnúť na niekoľko dôležitých vecí:

 • Zranenie pri streľbe z priloženej zbrane môže byť (a zvyčajne aj je) smrteľné!!!
 • Nikdy nestrieľame proti vetru!
 • Mierime vždy na útočníkovu tvár! Cez odev plyn neúčinkuje!
 • Minimálna vzdialenosť od našej tváre by mala byť aspoň 50 cm!
 • Minimálna vzdialenosť od útočníkovej tváre musí byť aspoň 50 cm, inak hrozí jeho vážne poranenie tlakom plynu vzniknutom pri explózii a kryštálikmi účinnej látky, ktoré sa nestihli premeniť na plyn!
 • V prípade útoku rozbehnutých psov strieľame dvojvýstrelom (látka nonivamid) - prvý ak je zviera vo vzdialenosti 3 - 3,5 m (mierime cca 20 cm pred psa), druhý asi o 0,5 s neskôr (priamo na psa). Pes sa už nestihne zastaviť v pre neho bezpečnej vzdialenosti a navyše sa pri tomto pokuse ešte viac nadýcha účinnej látky. Druhým výstrelom sa poistíme, že sa k nám zviera nepriblíži a nenastane kontakt. (Pri látke CS Gas strieľame 3x.)
 • V prípade pomalého útoku psa, nesmieme nikdy stratiť očný kontakt! Pri priblížení na vzdialenosť pod 1,5 metra strieľame - rovnako dvojvýstrel (výstrely hneď po sebe a priamo na psa).
 • Ak dôjde k fyzickému kontaktu so zvieraťom, odporúčame (u bojových plemien, ktoré nás pri uhryznutí nepustia je to nutnosť) streľbu z priloženej zbrane. V tomto prípade však budete čeliť pôsobeniu účinnej látky uvoľnenej pri výstrele a pravdepodobne aj majiteľovi psa a jeho právnikom.

čiteteľská recenzia:
Autor: Aneta Karnasová
Obrazový materiál použitý z internetu.