Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

RWS – typy striel do puškových nábojov

História firmy 

Fabrika na strelivo RWS vo Fürthe bola založená Maxom Üttendörferom v roku 1897 (názov RWS bol však prevzatý až v roku 1931), ktorý v Nemecku začal ako prvý vyrábať bezdymný strelný prach. Pôvodná výroba bola priamo v Norinberku, ale pre časté výbuchy bola výroba presťahovaná mimo mesto, práve do Fürthu (momentálne patrí do švajčiarskeho koncernu RUAG). V minulosti s firmou spolupracovalo niekoľko významných osobností v oblasti konštrukcie streliva -Wilhelm. Brenneke, Erich A. von Hofe, a ďalší. Jedným z nábojov vyvinutým W. Brennekem v spolupráci s firmou Dynamit Nobel – RWS je i veľmi rozšírený a obľúbený, typicky lovecký náboj kalibru 7 x 64 z roku 1917, kde W.Brenneke použil po prvýkrát svoju dvojjadrovú strelu TIG, ktorá svojím riešením najlepšie spĺňa protichodné požiadavky kladené na strelu (dostatočnú ranivosť a zároven prienik telom zvieraťa), a ktorá svojou konštrukciou jednoznačne predstihla svoju dobu. Alebo náboj 8 x 68 S, ktorý bol uvedený na trh firmou RWS v roku 1936 a vyvinutý v spolupráci s E.A.vom Hofem, a ktorý dnes, vplyvom rastúcej obľuby poľovačiek v Afrike a zvýšeného lovu čiernej zveri, získava znova veľkú popularitu. V histórii bola RWS prvým výrobcom, ktorý použil nekorozívnu a neagresívnu zápalku s vylúčením ortuti - Sinoxid v roku 1926 a v 70.rokoch 20. storočia taktiež netoxickú zápalku - Sintox. 

Výrobný program

 V dnešnej dobe má RWS vedúcu pozíciu pri vzniku nových kalibrov. Za príklad môžu slúžiť nové náboje 6,5 x 65 RWS alebo 30R Blaser, ktoré rýchlo získali pomerne vysokú popularitu pre svoje vynikajúce balistické vlastnosti. Ďalším novým nábojom z roku 1995, ktorý priniesla firma RWS, a ktorý je určeným predovšetkým pre lov afrických zvierat je náboj 9,5 x 66 vom Hofe. Firma dnes vyrába viac ako 40 guľových kalibrov loveckých nábojov vo viac ako 100 rôznych laboráciách s využitím rôznych striel pod značkami RWS, Geco, Norma, HP a viac ako 30 prevedení brokového streliva Rottweil. Ponuka striel (viď tabuľku č.1) vo výrobnom programe RWS obsahuje strely rôznej konštrukcie a rôznej hmotnosti, takže spotrebiteľ si môže vybrať u bežných kalibrov až z 12 druhov rôznych striel. Napríklad v najbežnejších kalibroch 7 x 57 R, 7 x 64,  30-06 Sprinfield. si je možné vybrať zo 7 laborácií rôznych striel a u 308 Winchester dokonca zo sortimentu 9 druhov striel. RWS vyrába aj malé série rôznych, menej používaných nábojov, napr. 10,3 x 60 R pre poľovníkov vo Švajčiarskom kantóne Graubüngen, kde je zo zákona prikázaný k lovu vysokej zveri alebo náboje pre iné firmy, napr. Blaser vrátane nového náboja 30 R Blaser, alebo náboje so stúpajúcou obľubou 8 x 75 RS. Na produkcii cca 20 mil. ks športových a loveckých nábojov sa podieľa iba 550 zamestnancov.  

Technológia výroby, kvalita práce, výstupná  kontrola 

Strelivo sa vyrába pokrokovou technológiou, ktorá je zameraná na vysokú produktivitu výroby a predovšetkým na presnosť konečných výrobkov – nábojov. Kontrola kvality prebieha vo všetkých operáciách výroby. Okrem kontroly pomocou prístrojov je na strelách použitá aj finálna vizuálna kontrola, kde pre docielenie maximálnej presnosti nesmie byť na strele povrchové poškodenie alebo vryp. Výroba nábojov, hlavne brokových, je z veľkej časti založená z nakupovaných komponentov napríklad od firiem Baschieri, Pelagri, Fiocci a od ďalších výrobcov hlavne plastových dielov.  Jeden z veľmi dôležitých komponentov náboja  – zápalku, si vyrábajú sami pre všetky typy nábojov. U guľových nábojov je podiel vyrábaných dielov a komponentov väčší, aj keď i tu je veľký stupeň kooperácie, kde napríklad kalíšky – polotovary k výrobe nábojníc sú dodávané sesterskými spoločnosťami v rámci koncernu RUAG, do ktorého RWS patrí. Strelný prach je taktiež nakupovaný napr. z Belgicka, Talianska, Francúzka alebo Fínska. Výroba striel prebieha v takmer laboratórnych podmienkach. Kvalita strely je daná jej konštrukciou a presnosťou výroby. Konštrukcia strely predurčuje jej účinnosť, ktorá sa v poslednej dobe dostáva do popredia požiadaviek na kvalitu strely a presnosť výroby predurčuje precíznosť streľby a predovšetkým úroveň tejto precíznosti. Jedná sa o to, že nielen z jednej krabičky, ale i v stovkách a tisícoch nábojov sa nesmie vyskytnúť náboj, ktorého strela, vplyvom nepresnosti vo výrobe, by mala výraznejšiu odchýlku od štandardného rozptylu. Zvlášť presná a kontrolovaná je výroba dvojjadrových striel, kde je  hlavne dôležité presné osadenie a presná súososť obidvoch jadier a ich spoľahlivé spojenie s plášťom. Rozdiel vo vlastnostiach jednotlivých jadier je daný rozdielom tvrdosti olova, ktorá je závislá na obsahu antimónu. Predné jadro je mäkké, len s malou prímesou antimónu a zadné je tvrdšie, kde je obsah antimónu niekoľkonásobne vyšší. Prvou operáciou pri zostavení dvojjadrovej  strely je vlisovanie zadného jadra do plášťa strely, ktoré sa deje v matrici presným tŕnom, ktorý jadro vlisuje. Ďalším krokom je dolisovanie predného jadra a uzatvorenia plášťa do špičky. Čo sa týka presnosti striel, tak vnútorná norma stanovuje maximálny prípustný rozptyl na 100 m maximálne do 40 mm, avšak štandardne je dosahovaný rozptyl 26 – 28 mm ! Rozptyl sa meria z 15 výstrelov, zatiaľ čo u iných výrobcov (napr. Sellier & Bellot) je to len 5 výstrelov, čo sú podmienky výrazne odlišné a pre náboje RWS diametrálne náročnejšie. Z veľkého ponúkaného sortimentu striel sú najžiadanejšie strely v tomto  poradí: ID (starší názov TIG), UNI (TUG), KS a H mantel. V poslednej dobe extrémne rastie záujem o najnovšiu strelu Evolution.  

Typy striel

ID

Predchádzajúce označenie strely TIG (torpedo ideal geschoss). Pre naše podmienky skutočne „ideálna“ strela konštrukcie W. Brennekeho a prvá strela na svete s dvojitým jadrom, ktorá zaručuje dobrú ranivosť za takmer akýchkoľvek okolností. Po zásahu sa mäkšia predná časť riadene deformuje do finálneho hríbovitého tvaru, zatiaľ čo zadná pevná a tvrdá časť ostáva v celku a zabezpečuje tak vynikajúcu prenikavosť. Medzi prednosti strely patrí veľmi dobrá presnosť s vynikajúcou ranivosťou spôsobujúcou takmer okamžitý úhyn zveri. Strela spravidla spôsobuje úplný priestrel tela zveri. Klasická a veľmi obľúbená strela so spoľahlivým účinkom je určená k lovu strednej zvere a všetkej európskej zveri.

Image

1. tvrdé  jadro
2. mäkké jadro
3. zadná časť v tvare „torpéda“
4. zadná drážka
5. strižná hrana
6. poniklovaný oceľový plášť

 Pôsobenie strely vystrelenej do  balistickej želatíny.

Image 

UNI

Predchádzajúce označenie TUG (torpedo universal geschoss). Strela s podobnou konštrukciou ako predchádzajúca strela ID, ale s väčším podielom tvrdšieho jadra strely. Strela zaručuje hlbokú prenikavosť i u väčšej, ťažšej a vitálnejšej tropickej zveri. Image


1. tvrdé  jadro
2. mäkké jadro
3. zadná časť v tvare „torpéda“
4. zadná drážka
5. strižná hrana
6. poniklovaný oceľový plášť

 Pôsobenie strely vystrelenej do balistickej želatíny.

 Image

KS

Strela s kužeľovou špičkou strely, ktorej plášť na špici je stenčený ( vo valcovej časti je zosilnený) kvôli zabezpečeniu rýchlejšieho rozkladu špičky po náraze k následnému pomalšiemu a postupnému rozkladu strely. Jednoduché jadro je pevne zlisované s plášťom až po hlbokú drážku po obvode, ktorá jadro v plášti uzamyká a zabezpečuje stabilitu spojenia jadra s plášťom aj po náraze na kosť alebo pevnú časť tela. Strela sa pomerne dosť rozkladá čím je vhodná k lovu menšej a strednej zveri. Má veľmi dobrú presnosť a používa sa k streľbe i na väčšie vzdialenosti.   Image

1. zosilnená časť plášťa
2. olovené jadro
3. hlboká drážka
4. tombakom plátovaný  plášť
5. strižná hrana

 Pôsobenie strely vystrelenej do balistickej želatíny.

Image


H mantel

 Konštrukčne zaujímavá strela obsahuje dve jadrá, kde predné mäkšie jadro je kryté na špičke medenou krytkou a zadné tvrdšie jadro je spevnené vlisovanou časťou plášťa strely. Strela sa pomerne málo rozkladá, zaručuje úplný priestrel tela zveri i pri zásahu hrubej kosti. Strela sa vyznačuje vysokým šokovým účinkom a malým poškodením zveriny. Strela zabezpečuje priestrel i veľmi tvrdej zveri a je vhodná k lovu africkej zveri.
Image 

1. tvrdé  jadro
2. vlisovaná časť plášťa strely
3. mákké jadro
4. medená dutá  krytka
5. tombakom plátovaný plášť

 Pôsobenie strely vystrelenej do balistickej želatíny.

Image


Evolution

Najnovšia strela z vývojovej dielne RWS. Strela je jednojadrová s veľmi presne vyváženou tvrdosťou oloveného jadra a takmer dokonalým tvarom strely. Plášť strely je postupne zosilnený smerom k zadnej časti strely s veľmi pevným dnom. Plášť má strižnú hranu a hlboký prelis kvôli uzamknutiu jadra v plášti. Okrem tejto fixácii spojenia jadra s plášťom je celý povrch jadra a plášťa spojený veľmi originálnym a revolučným spôsobom na báze zvlneného vnútorného povrchu strely a plášťa (tzv. power bonding), čo zabezpečuje spoľahlivé udržanie celistvosti strely i pri náraze na hrubú kosť a úplne eliminuje možnosť vzniku črepín, ktoré by znížili ranivosť a zväčšili rozsah poškodenia. Špička strely je chránená medenou krytkou kvôli ochrane strely pri nabíjaní, zlepšeniu aerodynamiky a taktiež kvôli zabezpečeniu riadeného hríbovitého rozkladu strely. Zaujímavým aspektom je skutočne dokonale riadený rozklad strely po určitý stupen, kde už ďalej nedochádza k deštrukcii strely ani pri náraze na veľmi tvrdú kosť, kde iné strely svojou prílišnou deformáciou, prípadne úplnou deštrukciou strácajú veľkú časť svojej energie. Strela Evolution tak prejavuje vynikajúcu presnosť s účinným predaním energie. Svojimi vlastnosťami sa jednoznačne jedná o strelu novej generácie.
Image 

1. pevné dno strely
2. postupne zosilnený plášť strely
3. postupne tvrdené jadro strely
4. hlboký prelis plášťa
5. strižná hrana
6. krytka strelyDK

Strela má dvojité jadro, kde zadné tvrdšie jadro je ešte v plášti zosilnené prevlečeným puzdrom. Taktiež plášť je smerom ku dnu strely zosilnený. Strela je veľmi kompaktná, má vysokú priebojnosť, minimálne sa rozkladá a je predovšetkým vhodná k lovu africkej zveri, kde dosahuje vynikajúce  výsledky, ale v našich podmienkach, kde je zver mäkšia, zaznamenáva často sklamanie. Image 

1. Zosilnený plášť strely
2.  puzdro
3. Tvrdé jadro
4. hlboký prelis plášťa
5. hlboký prelis plášťa
6. tombakom plátovaný plášť
7. mäkké jadro

 Pôsobenie strely vystrelenej do balistickej želatíny.

Image

V mantel

 Ide vlastne o celoplášťovú strelu zo zosilnenou prednou časťou plášťa strely. Strela je veľmi kompaktná, má vysokú priebojnosť a pri zasiahnutí  spôsobuje priestrel. Zaujímavosťou tejto strely je, že výrobca ju zatiaľ vyrába len v dvoch kalibroch: 22 Hornet (3 g) a  404 Rimless (26 g), kde hlavne strela v kalibri 404 Rimless sa vzhľadom na svoju hmotnosť vyznačuje vysokou presnosťou.Image
 

1.   jadro strely
 2. Zosilnený plášť strely
3. tombakom plátovaný plášť

 T mantel

Ide o poloplášťovú strelu jednoduchej konštrukcie s kužeľovitým alebo špicatým hrotom strely. Strela sa pri zásahu značne deformuje a má veľmi dobrý zastavovací účinok. Strely tohto typu nie sú u nás veľmi obľúbené, nakoľko strelci radšej siahajú po lacnejšej, konštrukčne zhodnej alternatíve od firmy Sellier  & Bellot. Image

1. jadro strely
2. tombakom plátovaný plášť
3. kužeľový hrot strely


Pôsobenie strely vystrelenej do balistickej želatíny.

Image 

Záver

Až 80 % z produkcie striel tvoria prakticky tri typy, ktoré sú nosné a najpoužívanejšie: ID, UNI a KS. Ďalšie strely z výrobného programu sa používajú v menšom rozsahu.
Z hľadiska obsadenia trhov možno konštatovať, že náboje RWS sú samozrejme vyvážené do celého sveta a v niektorých štátov dokonca ovládajú trh. Najväčší podiel majú na trhu Nemecka, kde majú takmer monopolné postavenie so 60% podielom na trhu a vo Francúzku, kde je podiel predaja 40%. Vysoký podiel na niektorých trhoch je daný exkluzívnou kvalitou streliva, jeho spoľahlivosťou, účinkom a presnosťou. 


   Tabuľka č.1: prehľad vyrábaných typov striel podľa jednotlivých kalibrov. 

  ID UNI KS H mantel T  mantel V mantel DK Evolution
22 Hornet         X X    
222 Rem.         X      
223 Rem         X      
5,6 X 50 Mag.         X      
5,6 x 50 R Mag         X      
5,6 x 52 R         X      
5,6 x 57     X          
243 Win.     X   X      
6,5 x 54 M. S.         X      
6,5 x 55     X       X  
6,5 x 57     X   X   X  
6,5 x 57 R     X   X   X  
6,5 x 65 RWS     X          
6,5 x 65 RWS     X          
6,5 x 68     X   X      
270 Win.     X X X      
270 WSM     X          
7 x 57 X   X X        
7 x 57 R X   X X X   X  
7 mm Rem. M. X   X   X      
7 x 64 X   X X X   X X
7 x 65 R X   X X X   X X
280 Rem X              
8 x 57 JR         X      
8 x 57 JS X     X X   X X
8 x 57 JRS X     X X   X X
8 x 60 S             X  
9,3 x 62   X X X X   X X
9,3 x 64   X         X  
9,3 x 74 R   X X X X   X X
308 Win. X X X X     X X
30 – 06 Spr. X X X X     X X
30 R Blaser   X X       X X
300 WSM               X
300 Win, M.   X X       X X
8 x 68 S   X X X     X X
375 H&H   X X          
404 Rimless         X X    
Upozornenie: hodnoty v tabuľke sa v dôsledku výrobného programu môžu meniť.  
Literatúra : 
Myslivost  ( ročník 2007 )
Internet – http://www.rws-munition.de
katalóg – RWS Büschenpatronen

 

Autor článku: Ing.Adamík Mário