Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Čo je to náboj a ako funguje?

 

 

Vzhľadom na to, že nie všetci čitatelia sú v problematike streliva „profesionáli“, o čom svedčia niektoré prichádzajúce emaily, tak na vysvetlenie, čo je to náboj, by mal postačiť tento jednoduchý článok.

 

Tak v prvom rade je dobré definovať, že čo to náboj vlastne je?

Guľový náboj, v zmysle normy, je náboj s jednotnou guľovou strelou, ktorý sa používa v zbraniach s drážkovými a zriedkavejšie s hladkými hlavňami. V zmysle Zákona o strelných zbraniach a strelive je náboj – celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu (pozri obrázok).

 

Image

 

Toto sú definície náboja tak ako ho vo väčšej miere používame, resp. ako ho máte možnosť najčastejšie vidieť. Samozrejme, že nábojov je viacero druhov, avšak na vysvetlenie čo to náboj je nám bohate postačí, takže brokovým nábojom (myslím náboje s hromadnou brokovou strelou), beznábojnicovým nábojom, atď., sa nateraz venovať nebudeme.

 

Takže, keďže už z obrázku vieme čo je to strela, nábojnica a zápalka tak si vysvetlíme princíp iniciácie(funkčnosti) náboja: po stlačení spúšte dochádza k úderu zápalníka o zápalku náboja, ktorá iniciuje (zapáli) výmetovú náplň (pušný prach) v nábojnici. Horením výmetovej náplne vzniká obrovský tlak plynov, ktorý niekde musí uniknúť! A keďže strela je vložená (zalisovaná) do nábojnice a pred strelou nie je žiadna prekážka (odpor kladie iba vývrt hlavne) logické vyústenie tlaku plynov tlačí na strelu, ktorá je následne doslova cez hlaveň vystrelená (pozri animáciu).

 Niektorým možno blysla v hlave myšlienka prečo tlak plynov nevyústi cez zápalku? Nevyústi preto lebo zápalka, tak ako dno nábojnice je v momente výstrelu pevne zafixovaná o dno lôžka nábojovej komory, avšak pri nevhodných úpravách zbraní a pri podomácky vyrobených zbraniach je prípustná aj táto možnosť, ale tá už hraničí minimálne so zranením.

 

Image

 

Image

 

Image

 

Na záver ešte uvediem, že z nábojov sú najčastejšie používané náboje so stredovým zápalom, t.z., kde zápalník udiera centrálne (do stredu) na zápalku na dne nábojnice 

 Image

 a veľmi často sa môžete stretnúť aj s malokalibrovým strelivom (kaliber 22 Long Rifle), kde zápalník udiera excentricky (na okraj) na dno nábojnice – tu funkciu zápalky nahrádza zápalková zlož.

Image

 

A ešte nejaké pojmy....

Strelivo – je súhrnné označenie nábojov, nábojok a striel do zbraní.

Jednotná strela – teleso určené na zasiahnutie cieľa, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí.

Hromadná strela  súbor telies určených na zasiahnutie cieľa, ktoré sa po opustení hlavne rozdelia.

Výbušná strela – zložená plášťová strela obsahujúca výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa exploduje.

Priebojná strela – strela, ktorej jadro alebo celá strela je vyhotovená z tvrdého materiálu.

 

autor: Ing. Adamík Mário