Talianska šlachtičná - Breda Xanthos Damasco

Samonabíjacie brokovnice v povedomí veľkej časti slovenských strelcov a poľovníkov patria stále medzi zaznávané a málo rozšírené zbrane. Príčiny možno hľadať predovšetkým v minulosti, obmedzenej dostupnosti tohto druhu zbraní od kvalitných výrobcov, tradicionalizme, ako aj zaužívanej stigme ich nespoľahlivosti.

Svetových výrobcov solídnych zbraní v tejto kategórii nie je veľa, no bezpochyby väčšina z nich pochádza z Talianska. Samonabíjacia brokovnica Breda Xanthos je vlajkovou loďou u nás málo známeho, no o to zaujímavejšieho výrobcu.      

 

 

História

Breda Meccanica Bresciana, známa jednoducho ako Breda, je veľký taliansky výrobca zbraní lokalizovaný v meste Brescia nachádzajúcom sa  v jednom z malebných regiónov talianska Lombardia. Prvotný rozmach spoločnosti Breda nastal pred a hlavne počas II. svetovej vojny, kedy závod produkoval veľký výber samočinných zbraní, zbraní pre ľahké delostrelectvo a taktiež lietadiel pre taliansku armádu. Najznámejšími boli predovšetkým guľomety Breda M30 a M37 používané ako pechotné zbrane talianskych pozemných ozbrojených síl. Portfólio značky Breda je spojené aj s inými rozmanitými strojárenskými výrobkami, a to od lodných motorov, cez výmenníky tepla až po motory pre železničné lokomotívy. V roku 1953 sa kolos Breda rozdelil a jedna samostatná časť sa začala venovať výlučne iba výrobe poľovných zbraní so špecializáciou na kozlice a brokové samonabíjacie zbrane. V súčasnosti je vlastníkom značky spoločnosť CD Europe, ktorá okrem iného vyrába aj zbrane pod značkou Marocchi.

 

Konštrukcia

Breda Xanthos je samonabíjacia brokovnica pracujúca na inovatívnom princípe inerciálného systému uzamykania. Autorom tohto systému je taliansky konštruktér zbraní Bruno Civolani, pričom svoj patent z roku 1967 nazval ako „Zbraň s plávajúcim záverom“. Patent následne zakúpila firma Benelli, pričom v súčasnosti ho už využívajú aj iné spoločnosti. Osobne tento systém považujem za jedno z najlepších, najspoľahlivejších a najmodernejších konštrukčných riešení vhodných pre samonabíjacie brokovnice na poľovné a športové účely. O jeho výnimočnosti svedčí aj fakt, že obdobný princíp je použitý aj u konkurenčných špičkových značiek Benelli a Browning. Konštrukcia záverového systému u Bredy je však mierne modifikovaná a nevyužíva rotačný závorník. Samotný princíp uzamykania je založený na geniálne jednoduchej konštrukcii, ktorej srdcom je silná inerciálna pružina. Táto je osadená v nosiči závorníka a tvorí medzikus medzi nosičom a samotným závorníkom.

Pre jeho uzamknutie sa v závorníku vertikálne pohybuje uzamykacia kulisa, ktorá uzamyká celý záverový mechanizmus do kvadratického vybratia v zadnej predĺženej časti hlavne. Vertikálny pohyb uzamykacej kulisy vymedzuje priečny klin, ktorý slúži zároveň ako tiahlo pre ovládanie záverového mechanizmu zbrane. Výhodou tohto systému oproti rozšírenému systému založenom na odbere prachových plynov je jeho konštrukčná jednoduchosť, a tým spoľahlivosť spočívajúca v absencii plynového kanálika. Ten býva často náchylný na zanášanie s následnou hroziacou stratou samonabíjacej funkcie zbrane. Tento problém pri inerciálnom systéme odpadá. Ďalšou výhodu je veľmi rýchly operačný cyklus zbrane s teoretickou rýchlosť streľby až 5 výstrelov za sekundu. Celý záverový mechanizmus sa pohybuje v oceľovom puzdre, ktoré je vyrobené vysokotlakovým lisovaním. Hlaveň zbrane je vyrábaná vŕtaním a trieskovým obrábaním z valcového hlavňového polotovaru o počiatočnej hmotnosti až 9 kg.

Výrobca na materiáloch naozaj nešetril. Na hlavni nie sú znateľné žiadne markantné stopy po obrábaní, povrchy sú precízne opracované a začistené. Povrchová úprava je prevedená hlbokým lesklým čiernením. Dĺžka hlavne bola u testovaného modelu najdlhšia vyrábaná a to 76 cm. Jemná muška osadená na nízkej ventilovanej lište je z oranžového svetlovodného vlákna.

Štandardnom je samozrejme možnosť použitia výmenných čokov, ktoré sú dodávané spolu so zbraňou v rozsahu od plného až po minimálne zahrdlenie. Spúšťovo-bicí mechanizmus aj s podávačom nábojníc je možné z puzdra záverového mechanizmu jednoducho vybrať po vytlačení dvoch priečnych klinov. Samotná konštrukcia mechanizmu je prevedená kontajnerovým spôsobom s vnútorným bicím kladivom na plastovom ráme. Chod a pohyb jednotlivých súčiastok mechanizmu je nanajvýš precízny, bez drhnutia a zbytočného odporu. Odpor spúšte je fabricky nastavený na veľmi nízkej úrovni. Zbraň je vybavená štandardnou manuálnou posuvnou poistkou nachádzajúcou sa v koreni lúčika zbrane. Na pažbenie zbrane bol použitý kvalitný orech s vysokou hustotou letokruhov, povrchová úprava pažby je prevedená matným voskovaním. Rybina je dostatočne hlboká a ostrá pre pevný úchop zbrane a pokrýva aj temeno pištoľovej rukoväte. Botka zbrane je gumová. U testovaného modelu s prívlastkom Damasco bolo puzdro záveru zdobené hlbokou elegantnou rytinou so špeciálnym tvrdeným povrchom zabraňujúcemu jej oderu. Zbraň je dodávaná v elegantnom prepravnom plastovom kufríku.     

 

Ovládanie

Rozloženie jednotlivých hlavných ovládacích prvkov je štandardné ako pri väčšine obdobných zbraní. Samotné nabíjanie zbrane sa vykonáva z trubicového zásobníka, no špecifikom zbrane je jej prvotné nabitie. Ide o výrobcom uvádzaný tzv. systém rýchleho nabitia. Pre nabite zbrane je potrebné, aby sa záver nachádzal v zadnej, otvorenej polohe a náboje v trubicovom zásobníku. Následným zatlačením palca ruky na vyčnievajúce dno posledného náboja v trubicovom zásobníku dôjde k nabitiu zbrane. U Bredy existuje aj druhý rýchly spôsob nabitia, a to pri naplnenom zásobníku, kedy je možné do nábojiska manuálne vložiť prvý náboj cez vyhadzovacie okienko. Následne je možné vypustiť záver zatlačením na záchyt nosiča závorníka, a takto zbraň nabiť. Toto prispieva jednak k bezpečnosti zbrane a nechcenému nabitiu zbrane, jednak sa zvyšuje kapacita nábojov pri streľbe. Vybitie nábojov z trubicového zásobníka sa prevádza zatlačením podávača nábojov smerom do nábojiska a následným potlačením na výkyvný pridržiavač nábojov nachádzajúci sa v šachte podávača.  Náboj nám potom vypadne do ruky. Úchop zbrane je intuitívny a zbraň dobre sedí do pleca. Toto hodnotenie však možno považovať za subjektívne a záleží aj od samotných fyzických proporcií strelca. Mne však aj pri hrubšej vrstve oblečenia zbraň sedela veľmi dobre. Ďalšou výhodou je možnosť mierneho doladenie dĺžky pažby, a to pomocou dodávaných plastových distančných podložiek, ktoré sa umiestňujú medzi pažbu a puzdro záveru. Trocha za nezvyk z môjho pohľadu možno považovať manipuláciu so zbraňou s takto dlhou hlavňou. Za pozitívum považujem možnosť jednoduchého vybratia celého spúšťovo-bicieho mechanizmu v prípade nutnosti jeho čistenia, ako aj celkovo jednoduchý spôsob rozoberania.

Demontáž zbrane je štandardná. Pre rozborku zbrane stačí odskrutkovať poistnú maticu nachádzajúcu sa na prednej časti trubicového zásobníka, dopredným pohybom vysunúť predpažbie zbrane a následne vytiahnuť hlaveň z puzdra záveru. Pre vybratie záveru treba mierne zatlačením na závorník smerom vzad dostať záver do polohy, kedy je možné vytiahnuť tiahlo. Následne celý záverový mechanizmus vysunieme z puzdra.

 

Praktické postrehy a skúsenosti

Bredu som odskúšal na strelnici dlhodobejším testom. Mojou osobnou skúsenosťou však je, že všetky dobré a zlé vlastnosti zbrane sa prejavia až pri jej praktickom dlhodobejšom používaní. Na to som však nemal dostatok času, no napriek tomu som bol zo zbrane príjemne prekvapený.   Jedná sa o zbraň konštrukčne jednoduchú, extrémne ľahkú a naozaj účelovú. K samotnému testu jej funkčnosti a spoľahlivosti boli zvolené také druhy brokového streliva, aby sme dôkladne preverili jej funkčnosť s plným rozsahom bežne dostupných laborácii. Keďže testovaný model mal konfiguráciu s najdlhšou vyrábanou hlavňou, otestovali sme ju pri tréningovej streľbe na hlinené holuby, ako aj pri mierenej streľbe na strelnici so strelivom s jednotnou strelou. Mňa ako poľovníka lákali nielen jej možnosti pri streľbe na trape alebo skeete, ale hlavne myšlienka vyskúšať aj možnosti jej použitia napríklad v pohone pri spoločnej poľovačke na diviaky. Rovnako by som si ju vedel predstaviť s vhodným strelivom ako účinné „dosahovadlo“ pri love na kačice a husi. Základom testu bola najpoužívanejšia laborácia od firmy CLEVER – Mirage v kalibri 12x70, typ T2 Competition 24g, veľkosť broku 2,2 mm, s ktorými zbraň na holuboch fungovala bez porúch. S predmetnou laboráciou bol aj prípadný dvojstrel absolútne ľahko zvládnuteľný. Nasledoval test za použitia rôznych typov laborácii so zvyšujúcim sa priemerom brokov až po hrubý brok s priemerom 9,1 mm. Vzhľadom na použitý inerciálny systém uzamykania zbraň zvládala akúkoľvek laboráciu bez porúch. Samozrejmosťou je aj možnosť použitia oceľových brokov. Počas testu sme nezaznamenali žiadnu zádržku či vzpriečenie vystrelenej nábojnice. Záverom som otestoval presnosť s jednotnou strelou, keďže ma zaujímala už vyššie spomenutá využiteľnosť pri spoločnej poľovačke. Predsa len možnosť rýchleho opätovného výstrelu poskytuje pri takomto spôsobe lovu nejakú tú výhodu. S jednotnou strelou Clever– Mirage 28,5g dosahovala Breda pri použití najmenšieho ¼ zahrdlenia najlepšie rozptyly cca 7 cm na 40 metrov.

Streľba bola uskutočnená iba za použitia svetlovodnej mušky. Pri streľbe samozrejme „asistoval“ nastreľovací stojan pre elimináciu chýb strelca. Dosiahnutú presnosť zbrane s jednotnou strelou možno považovať za viac než vynikajúcu. Aby som bol objektívny za čiastočnú nevýhodu zbrane s inerciálnym systémom možno považovať mierne vyšší spätný ráz zbrane pri streľbe magnumových laborácii, čo je dané konštrukciou, ako aj nižšou hmotnosťou. Aj toto je však vykúpené faktom, že pri celodennom nosení sa strelec naozaj „neprenesie“. Primárnym cieľom Bredy je splniť každodenné potreby poľovníka v revíri a zároveň byť reprezentatívnou a honosnou spoločníčkou. O spracovaní a funkčnosti zbrane nie je potrebné polemizovať, zbraň počas testu fungovala spoľahlivo, bez porúch a robila to, čo sa od nej očakáva. Osobne som na zbrani počas testu nevzhliadol žiadne závažné nedostatky. Pri jej kúpe užívateľ dostane naozaj spoľahlivú a univerzálnu brokovú zbraň. Ku jej kvalite prispieva nielen jednoduchosť konštrukcie a kvalita spracovania, ale čo ma ako vyznávača celooceľových zbraní teší, aj absencia ľahkých zliatin. Samotná Breda je zbraň do koča aj do voza a svojmu majiteľovi bude dlhodobo spoľahlivo slúžiť. Ide o zbraň na celý život a pri dobrej údržbe ju budú používať ešte Vaši vnuci. Ak nezamierite do najdrahších prevedení, ale siahnete napríklad po jednoduchšej, avšak konštrukčne a materiálovo totožnej modelovej rady s označením „Black“, dostanete za relatívne málo peňazí naozaj veľa muziky. Ako cieľovú skupiny užívateľov by som videl viac praktických poľovníkov pri love a tréningu na strelnici, ako iba výlučne športových strelcov. Na tomto poli kraľujú predsa len iné zbrane, aj keď ani tu sa táto pôvabná Talianka nestratí.

 Breda Xanthos Damasco – technické údaje:

Kaliber: 12/76
Kapacita zásobníka: 3 náboje kal. 12/76
Uzamykanie: Inerciálny systém Breda
Hlavne: vŕtané z plného materiálu, dostupné dĺžky - 61 cm – 66 cm – 71 cm – 76 cm
Hmotnosť: ~2,90 kg (66  cm hlaveň)
Povrchová úprava – čiernenie / tvrdený Breda Hard coating
Pažba: Orech
Zahrdlenie: sada výmenných zahrdlení

 

Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky o produkte : http://www.bredafucili.com/ a http://www.bredaxanthos.com/

text a foto: Ing. Igor Szegényi
text je chránený autorským zákonom