Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Vydanie predchádzajúceho súhlasu

Podmienka na vydanie zbrojného preukazu v inom členskom štáte Európskej únie

Podľa čl. 7 Smernice rady z 18. júna 1991 o kontrole nadobúdania a držby zbraní nikto nesmie nadobudnúť strelnú zbraň pokiaľ ho tento členský štát Európskej únie na to neoprávni. Žiadne takéto oprávnenie sa nesmie vydať občanovi s trvalým pobytom v inom členskom štáte  bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu.

Podanie žiadosti

Žiadosť o predchádzajúci súhlas na vydanie zbrojného dokladu (alebo predchádzajúci súhlas na nadobudnutie strelnej zbrane) v inom členskom štáte musí obsahovať:

  • osobné údaje žiadateľa (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu na území Slovenskej republiky),
  • kontaktnú adresa žiadateľa.

Žiadosť sa podáva na odbore dokladov a evidencií, Prezídia Policajného zboru.

Vydanie predchádzajúceho súhlasu

Predchádzajúci súhlas na vydanie zbrojného dokladu (alebo predchádzajúci súhlas na nadobudnutie strelnej zbrane) sa zasiela na kontatktnú adresu žiadateľa.

zdroj: www.minv.sk