Návrh novely zákona 190/2003

Na stránke SLOV-LEX si môžete pozrieť nový návrh zákona 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Kliknite si na tento odkaz www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/464 kde da dozviete všetko podstatné. Momentálne je zákon na mimorezortnom pripomienkovom konaní. 

- redakcia -