Novelizácia predpisov

Pozrite si konsolidované znenia zákonov týkajúcich sa zbraní!

ZZ SR - Konsolidované znenia, ktoré nadobudli účinnosť od 13. 1. 2020

do 19. 1. 2020

 

Číslo

Názov predpisu

Účinnosť od

190/2003 Z. z.

Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení 376/2019 Z. z.

17. 1. 2020

64/2019 Z. z.

Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
v znení 376/2019 Z. z.