Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Schválený návrh smernice EP!

Urýchlené schválenie návrhu smernice Rady 91/477/EHS narobí vrásky mnohým strelcom.

Po schválení smernice Radou EU budú mať členské štáty 15 mesiacov na úpravu svojich vnútroštátnych právnych noriem. Nemôžeme nespomenúť enormnú snahu lobujúcich skupín hlavne zo Slovenska a Čiech, ktoré chceli aspoň čiastočne zmierniť jej znenie. V nasledujúcom období vám budeme podrobnejšie vysvetľovať jednotlivé zmeny, ktoré môžu zo schválenia vyplynúť. Teraz vám aspoň prinášame vyjadrenia niektorých médií.

oficiálna tlačová správa EP: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170308IPR65677/parliament-approves-revised-eu-gun-law-to-close-security-loopholes

vyjadrenie Legistelum: http://legistelum.sk/navrh-smernice-ide-do-plena-ep/ 

správa denníka idnes.cz: http://zpravy.idnes.cz/smernice-omezujici-poloautomaticke-zbrane-fkl-/zahranicni.aspx?c=A170314_094052_domaci_lva

správa na aktuality.sk: https://www.aktuality.sk/clanok/423879/europarlament-schvalil-novelizovanu-smernicu-o-strelnych-zbraniach/

Takže uvidíme ako sa to všetko vyvinie, keď si jednotlivé členské štáty túto smernicu rozmenia na drobné a začne doliehať priamo na jednotlivých držiteľov zbrojných preukazov. Už teraz je v Česku badateľná obrovská vlna odporu, preto je možné predpokladať, že niektoré štáty si budú chcieť niektoré body smernice prispôsobiť. 

Ing. Mário Adamík, PhD.