Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Všeobecné podmienky

 

 Podmienky inzercie:

 1. Inzercia slúži na bezplatné zverejňovanie občianskej inzercie a je určená výhradne občianskej inzercii a nie je prístupný na inzerovanie podnikateľskej činnosti. (V prípade, že máte záujem o propagáciu svojej podnikateľskej činnosti  napíšte nám email a poskytneme vám reklamný priestor). Rovnako nie je povolené ani opätovné zverejňovanie jedného inzerátu, pokiaľ sa ešte na hlavnej stránke nachádza jeho predchádzajúca verzia.
 2.  Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku. Za neprípustné považujeme aj inzeráty, ktoré sú celé, alebo ich značná časť, napísané VEĽKÝMI PÍSMENAMI.
 3. Zverejňovanie inzercie na portáli je bezplatné.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, našimi pravidlami inzercie alebo dobrými mravmi.
 5. Prevádzkovateľ má právo zmazať, presunúť, alebo upraviť inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje s pravidlami inzercie.
 6. Vložený inzerát bude zverejnený po dobu 50 dní potom sa automaticky vymaže.
 7. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Administrátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním inzercie. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb inzercie alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia svoje služby upravovať alebo inovovať.
 12. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Osobné údaje pri registrácii a pri pridaní inzerátu aj bez registrácie:

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo) podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb (inzercie) na portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania o službách prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za informačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 2. Osobné údaje používateľa cielene neposkytujeme tretím osobám, avšak používateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám za účelom poskytovania služieb portálu (google, facebook).
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (ak je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa.
 4. Údaje o používateľoch portálu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno, priezvisko, e-mailovú adresu a prípadne telefónne číslo Používateľa, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu alebo zverejnil v inzeráte. 
 5. Inzerát používateľa bude zobrazovaný po dobu 50 dní, pokiaľ používateľ nepožiada o výmaz inzerátu. Používateľ (registrovaný aj neregistrovaný) môže požiadať o výmaz podaného inzerátu aj pred uplynutím 50 dní od uverejnenia inzerátu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 6. Používaním služby (inzercie) používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Používateľ zadaním mena, e-mailu, resp. telefónneho čísla pri podaní inzerátu zároveň súhlasí s ich uverejnením v inzeráte.
 7. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov týkajúcich sa prípadných chýb (resp. iných nezrovnalostí) obsahu podaného inzerátu, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním Portálu. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže používateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 8. Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 Cookies:

 1. www.e-zbrane.sk používa súbory cookies a prehliadaním portálu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
 2. S cieľom zabezpečiť fungovanie nášho portálu ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Ide o bežnú prax takmer všetkých internetových stránok. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si portál na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch na stránkach (napr. čo u nás čítate, atď).
 3. Portál používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení pre funkcionalitu webstránok a analýzu návštevnosti. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú so službou Google Analytics, prípadne inzerciou, Facebook, Twitter.
 4. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – viac na stránke www.allaboutcookies.org. Taktiež môžete cookie odmietnuť nastavením Vášho internetového prehliadača.
 5. Ako využíva cookie google? Viac info tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Zrušenie registrácie:

 1. Používateľ môže zrušiť svoju registráciu kedykoľvek zaslaním žiadosti o výmaz registrácie s odstránením osobných údajov na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

HĽADAJ NA STRÁNKE

PARTNERI