Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Glosár

 

ACP- Skratka pre označenie náboja Automatic Colt Pistol

AE – Skratka pre označenie náboja Action Express

Auto – súčasť pre označenie nábojov, ktorá poukazuje na to, že pôvodne boli tieto náboje určené pre samonabíjacie pištole, skrátená forma slova Automatik, výraz ktorý sa často mylne používa pre označenie samonabíjacích zbraní. V porovnaní so samočinnými zbraſami je vhodnejšie označovať ich len ako poloautomatické.

Auto Mag – výrobné označenie samonabíjacích pištolí a ich munície zo začiatku 70. Rokov. V súčasnosti sú ich pokračovaním Automag pištole od firmy IAI/AMT.

Auto Rim – v prvej svetovej vojne upravovali Američania zo zásobovacích dôvodov mnohé veľkorážne DA služobné revolvery na náboje 45ACP. Tieto bezkrajové náboje umožſujú simultánne vyhadzovanie nábojníc len s použitím pomocného podávača (clips). K pohodlnejšiemu zachádzaniu s touto zbraſou bol pozdnejšie vyvinutý náboj so zosilneným okrajom 45 Auto Rim, výkonom pripomínajúci 45 ACP (rim=okraj).

Blokový záver – zadovka, záver ovládaný spodnú nabíjaciu páku, ktorá pohybuje záverom väčšinou vertikálne.

Brynýrovanie- kontrolovaná oxidácia molekúl železa, ktorá vytvára čierny ochranný povrch,len v kombinácií s antikoróznymi olejmi zabraſuje hrdzaveniu zbrane.


Compensator- Kompenzátor

Custom – Custom made je špeciálne označenie pre zbrane vyrobené na objednávku. Často sú ním označované ručne vyrobené , mimoriadne kvalitné zbrane.

Cylinder – viac Valec

Derringer – pôvodne krátkohlavſová jednovýstrelová pištoľ, predovka, pripisovaná puškárovi Henrymu Deringerovi z Filadelfie. Časom sa začal používať názov Derringer pre malé, alebo väčšinou jedno, alebo dvojhlavſové zbrane.

Double Action (DA) – výrazy Double Action a Single Action sú často k všeobecnému zmätku v odbornej literatúre tak trochu nezodpovedne používané. Tieto termíny pochádzajú z Ameriky, sa vzťahujú na spúčťaciu funkciu krátkych zbraní. Pritom single Action znamená jednofunkčnú zbraſ, kde pred stlačením spúšte je treba natiahnuť kohut, a Double Action dvojfunkčna zbraſ, kde stlačením spúšte je natiahnutý kohút. Uzáverové konštrukcie revolverov a samonabíjajúcich pištolí označované ako DA niesú prísne chápané ako DA, ale ako hybridné mechanizmy s DA alebo SA funkcie, používateľnou podľa potreby.

Doutnákový zámok – po ručnom zapaľovaní bol doutnákový zámok neuveriteľným pokrokom vo vývoji ručných strelných zbraní. U jednoduchého doutnákového zámku je doutnajícizápalnica pripravená ku kohútiku, ktorý sa pritlačí do pánvičky s prachom. Doutnákový zámok s pružinou bol vyvinutý zhruba koncom 15. Storočia. Po stlačení spúšte pritlačí sa doutnák do pánvičky a zapáli strelný prach.

Drážky – prehĺbená časť vývrtu hlavne prebiehajúca spravidla v smere pravotočivej matice od prechodového kužeľa k ústiu hlavne, ktorá udá strele rotáciu, k zisteniu jej stability. Ejektor – vyhadzovač nábojníc

Erosion- vypálenie hlavne následkom vysokej teploty spáleného prachu.

Extraktor – vyťahovač nábojníc

Flobert – v polovici minulého storočia vyvinul parížský puškár Flobert špeciálny náboj určený pre terčové zbrane, kde je zápalka vlisovanmá do okraja dna nábojnice. Prvé náboje Smith a Wessonmali zapaľovanie podľa Flobertového princípu.

Formy nábojníc – podľa formy dolnej časti rozlišujeme. Okrajové, polookrajové a bezokrajové nábojnice. Ďalej podľa tvaru :cylindrické, ľahko kónické a pohárové.

Glaser Safety Slug – označenie streliva s poistnou strelou, s vysokým výdajom energie a malou pružnosťou v cieli.

Holandský kresadlový zámok – najstarší typ kresadlového zámku má viac odmien, v Anglicku má názov Jakobínsky zámok. Je prechodom od doutnákového zámku ku kresadlovému.
Inch (Palec) – anglicko- americké označenie miery, 1”= 25,3995 mm.

IPSC – International Practical Shooting Confederation – spolok pre dynamické strelecké športy, praktické streľby z pištole.

Jagd (lov zveri ) – lov krátkymi ručnými zbraſami je vo väčšine štátov vzhľadom k prísnym loveckým zákonom zakázaný.

Kaliber- Ráž

Kľbový uzáver – princíp tohto uzáveru pochádza od Maxima a u samonabíjacích pištolí ho využíva Borchard a Luger. Zbraſ funguje na princípe krátkeho spätného pohybu hlavne, uzáver je kĺbový, uzamknutý. Po výstrele ide uzáver po krátkej dráhe naspäť, odomkne sa a hlaveſ sa zastaví. Uzáver sa pohybuje zotrvačnosťou ďalej, natiahne zámok, vytiahne a vyhodí nábojnicu, medzitým je zo zásobníka posunutý nový náboj a vracajúci sa uzáver ho zasunie do komory.

KK (Klein Kaliber) – skrátené označenie pre malorážnu zbraſ


Kolečkový zámok – Pyrit, upevnený v čeľustiach kohútu, je otočne upevnený a pružinou pritlačený k oceľovému, po obvode zdrsnenému segmentu. Kotúč, ktorý prechádzal segmentom, mal proti pružine natočenú retiazku. Po napnutí pružiny bol mechanizmus zablokovaný a po stlačení spúšte sa uvoľnený kotúč spolu s čapom a segmentom prudko pootočil do pôvodnej polohy. Zdrsnený obvod segmentu vykresal z pyritu prúd iskier, ktoré zapálili prach na panvičke. V porovnaní s doutnákovým zámkom bol kolečkový zámok nezrovnateľne komplikovanejší a jeho výroba si vyžadovala špecializovaných majstrov.

Komora – viac nábojová komora

Kompenzátor- ´úsťová brzda, ktorá usmerſuje unikajúci plyn po výstrele a znižujr spätný náraz.

Kontrola streľby – na rozdiel od neregulovateľných plnoautomatických zbraní, ktoré stlačením spúšte pália tak dlho, až spúšť nie je opäť uvoľnená, alebo až nedôjde strelivo, je mechanizmus spúšte kontrolovaný automatikou, ktorá umožſuje po každom stlačení spúšte vystrelenie určitého, predtým určeného množstva striel. Zmyslom tohto systému je zabránenie plytvania muníciou a zvýšenie presnosti streľby.

Kozlica – dvojhlavſové zbrane s hlavſami ležiacimi nie vedľa seba, ale nad sebou. Názov kozlice je pravdepodobne starý remeselný názov.

Kresadlový zámok – najznámejšia verzia je francúzsky(batériový ) kresadlový zámok, ktorý má viečko panvičky spojené s ocieľkou, ktorú pridržuje pružina. Súčiastky sú pod zámkovou doskou. Kresací kohút s pazúrikom po stlačení spúšte uderí na ocieľku, ktorá je nárazom odklopená , a prúd iskier zapáli strelný prach na pánvičke.

Laborácia – ide o presnú definíciu zloženia náboja.

Pohárové nábojnice – viac formy nábojníc

Lefaucheux – zapaľovanie – tento typ bol vyvinutý v r. 1835 parížskym puškárom C. Lefaucheuxom pre zadovky. Ďalej vylepšil tento typ náboja C. R. Houilliers v r. 1850. Tento náboj mal kolíček , ktorého jeden koniec sa nachádzal pred nárazovou složí zápalky, umiestnené vo vnútri nábojnice a druhý koniec vystupoval von otvorom v bočnej stene u dna nábojnice. Úderom kohúta na kolíček dochádzalo k iniciácií.

Long Rifle – (LR)Americko – anglické označenie malorážnych nábojov ráže. 22 s okrajovým zápalom.

Magnum – pôvodne vžité obchodné označenie pre zvláštne výkonné náboje so silnejšou prachovou náplſou. Dnes toto slovo viacmenej stratilo svoje pôvodný význam a slúži ako módne či reklamné označenie.

Major and Minor Factoring – podľa športových predpisov IPSC je váha projektilu a rýchlosť strely určujúcim momentom pre dvojtriedny systém hodnotenia.

Multilader – dnes už bežný výraz pre moderné samonabíjajúce pištole s kapacitou zásobníka na 15 a viac nábojov (veľkokapacitné zásobníky).

Multiráže – výrobné označenie, ktoré umožſuje výmenu hlavní s niekoľkými rážami u prispôsobivého zbraſového systému firmy P. Stahl v Paderborne.

Nabíjanie tlakom plynu – u týchto zbraní sa odvádzajú plyny, ktoré vzniknú výstrelom, kanálom v hlavni. Plyny tlačí na piest a uvedú do chodu mechanizmus zbrane.

Náboj – kompletná jednota všetkých muničných komponentov – strela, náplſ , nábojnica a zápalka – pripravená ku streľbe.

SUBKALIBER - Pri hodnotení je to slabší kaliber pri výkone slabšom ako 9 mm alebo .38 Special, ktorí sa používa predovšetkým pri malorámových revolverov alebo pištolí s ľahkou hmotnosťou záveru.

TRIGGERSTOP - Je to obmedzenie voľnej dráhy spúšte po uvolnení úderníka a tým sa eliminuje trhnutie po výstrele spôsobené nedostatočnou technikou streľby. Tento systém sa využíva pri zbraniach, od ktorých sa očakáva mimoriadna presnosť.