Prepočet jednotiek v balistike

Prevod meracích jednotiek dĺžky a hmotnosti US/UK na meracie jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI používaných pri technických parametroch zbraní

SI
UK/US
25,4 mm
1 palec (inch, cól)
304,8 mm
1 stopa
0,9144 m
1 yard
28,349 523 125 g
1 oz
1 g
0,035 273 962 oz (ounce)
0,064 798 91 g
1 grain (pri nábojoch)

 

Prevod kalibru pištolí a revolverov z palcov [in] na milimetre [mm]

UK/US [in]
SI [mm]
.22 Long Rifle
5,70 mm
.6,35 Browning
6,38 mm
7.62 Tokarev
7,90 mm
7,65 Browning
7,85 mm
.357 Magnum
9,12 mm
.38 Special
9,12 mm
.40 Smith-Wesson
10,17 mm
.41 Magnum
10,41 mm
.44 Magnum
10,97 mm
.45 ACP
11,48 mm
.454 Casull
11,60 mm
.457 Magnum
11,66 mm
.465 Holland-Holland
11,89 mm
.480 Ruger
12,07 mm
.50 Action Express
11,71 mm
.500 Smith-Wesson
12,7 mm
.577 Tyranosaurus
14,90 mm


Na hodnotu v milimetroch sa kaliber prepočítava tak, že 1 palec (25,4 mm) sa vydelí číslom 100 a výsledok sa vynásobí číslom za desatinnou bodkou príslušného kalibra; napríklad pre kaliber .40 sa násobí číslom 40:

(25,4 mm / 100) x 40 = 10,16 mm

Samozrejme, že výrobcovia takmer nikdy neuvádzajú presný priemer strely ako názov pre svoj produkt.