Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Komparácie

Komparácia (porovnávanie) je všeobecná operácia myslenia, ktorá vyúsťuje do zistenia, či sú dva predmety alebo javy rovnaké (totožné), podobné alebo odlišné.

 

V dobe uletených amerických seriálov z oblasti kriminalistiky je nutné ozrejmiť skutočnú realitu balistických komparácií, ktoré sú jednou z najdôležitejších činností kriminalistických znalcov z oblasti balistiky slúžiace na individuálnu identifikáciu (jednoznačnú zhodu). V kriminalistickej praxi sa takýmto spôsobom najčastejšie komparujú  stopy po mechanických častiach zbrane na strelách a nábojniciach, napr. po zápalníku, vyhadzovači, vyťahovači atď.

 

Aj keď sa vám z obrázkov môže zdať, že komparácia je jednoduchá činnosť nie je to tak, v mnohých prípadoch sú to namáhavé hodiny zisťovania prípadnej zhody, kde sa na základe pozorovania musí dospieť k jednoznačnému záveru.

 

Samozrejme že, existujú podporné balistické programy (napr. ABIS ), ktoré pomáhajú vyhľadať najpodobnejšie strely zo zbierky, ba v niektorých prípadoch ich aj presne identifikovať, ale aj v tom prípade je nutné vyhodnotenú komparáciu skontrolovať.

 

Na obrázkoch si môžete pozrieť konkrétne fotografie komparácií na ktorých bola zistená individuálna zhodnosť. Obrázky sú rozdelené deliacou rovinou, ktorá oddeľuje stopu z miesta činu so stopou získanou skôšobnou streľbou.

 

 Komparácia stôp po dne nábojovej komory na nábojnici.

Image

 

Komparácia stôp po vývrte hlavne na strele.

Image

 

Komparácia stôp po zápalníku na zápalke na dne nábojnice.

Image

 

Avšak pri jednoznačnej a zreteľnej stope zápalníka je možné namiesto klasickej komparácie urobiť aj vyťažovanie, t.z. zobrazenie celej stopy po zápalníku, kde je možné vyzuálne spozorovať zhodu.

Image

 

autor: Ing.Adamík Mário