Recenzia monografie - RANIVÁ BALISTIKA

V minulom roku (9.11.2017) bola hercom Milanom Kňažkom pokrstená ojedinelá vedecká monografia RANIVÁ BALISTIKA, ktorú s kolektívom odborníkov zostavil Doc. Juříček. Nakoľko sa jedná o ojedinelú monografiu s tematikou zraňujúcej balistiky, pokladáme si za povinnosť vám túto knihu formou recenzie profesora Kusáka predstaviť.

Recenzia je v pôvodnom českom znení. 

 

Vážení čtenáři!

 

Dovolte mi uvést několik poznámek k nedávnému vydání vědecké monografie Ranivá balistika. Technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty. Publikaci zpracoval autorský kolektiv vedený doc. Ing. Ludvíkem JUŘÍČKEM, Ph.D. a vydalo Vydavatelství Key Publishing, s.r.o. Ostrava s nezištnou podporou řady významných domácích, ale
i zahraničních firem a institucí.

Současná odborná literatura zabývající se problematikou ranivé balistiky psaná
v českém jazyce je na vhodné tituly poměrně chudá a často se věnuje pouze dílčím odborným problémům. Předložená monografie tematicky navazuje na monografii Principy válečné chirurgie autorů Leo Klein a Alexander Ferko, vydanou vydavatelstvím a nakladatelstvím GRADA Publishing, a.s. v Praze v roce 2005 a také na zatím poslední publikaci z pera autora Ludvíka Juříčka s názvem Ranivý potenciál malorážových střel a jeho hodnocení, vydanou
v roce 2015 vydavatelstvím Key Publishing, s.r.o. Ostrava. Obě zmíněné publikace dávají čtenáři pouze omezenou informaci o oboru ranivá balistika.

Vědecká monografie, při jejímž zpracování byla autory využita některá díla významných zahraničních autorů pracujících v oboru teoretické a experimentální ranivé balistiky, ale také vlastní praktické zkušenosti a poznatky z mnohaletého ranivě-balistického bádání, je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných
z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zasažen živý cíl. Kniha je členěna do osmnácti relativně samostatných kapitol a je určena nejen odborníkům, ale i široké čtenářské veřejnosti. Své si na stránkách monografie naleznou jak odborníci na balistiku zranění, soudní lékaři, traumatologové a váleční chirurgové, tak také vojáci, policisté, zástupci průmyslu komerční bezpečnosti, ale také právníci, politologové a zástupci laické veřejnosti, do které dnes řadíme početně významnou skupinu legálních držitelů zbraní určených k sebeobraně.

Hlavního autora vědecké monografie znám za období více jak 20 let z jeho vědecké
a pedagogické práce. Jeho činnost je zaměřena na řešení náročných úloh teoretické
a experimentální ranivé balistiky pro oblast ručních palných zbraní a střeliva. Trvalou pozornost věnuje doc. Juříček zkoumání a aplikaci vhodných substitucí biologických tkání
a metodám hodnocení jejich kvality.

Doc. Juříček je autorem nebo spoluautorem celé řady významných monografií. Jeho publikace mají špičkovou vědeckou úroveň. Svoje poznatky uplatňuje při rozvíjení pedagogické a odborné spolupráce s celou řadou vysokých škol a institucí, kde aktivně působí jako školitel a člen komisí pro SDZ a obhajoby disertačních prací. Od roku 2005 je držitelem Řádu rytíře dělostřelectva Československé obce dělostřelecké. Od roku 2008 je soudním znalcem v oboru Střelivo a výbušiny, se specializací na ruční palné zbraně a jejich účinky, munici a její účinky, ranivou balistiku. Od roku 2010 je členem znaleckého ústavu Inštitút forenzných medicínských expertíz, s.r.o. v Bratislavě.

Doc. Ing. Ludvíka Juříčka, Ph.D. si osobně velmi vážím pro jeho přístup k vědecké
a pedagogické práci a výsledkům, kterých na poli ranivě-balistického bádání dosáhl. Věřím, že se tato publikace, která představuje doposud nejucelenější a nejkomplexnější publikaci, která na českém knižním trhu dosud chyběla, stane součástí všech knihoven a významným informačním zdrojem využitelným při výchově nových odborníků.

 

V Brně, 1. Ledna 2018                                                               

 prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

 v. r.

Prototypa ZM, s.r.o. Brno,

člen VR FVT UO v Brně

 

Na záver už len dodávame, že monografia patrí k základným knihám potrebných k získavaniu hlbších poznatkov zraňujúcej balistiky.   

- redakcia e-zbrane.sk -