Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Terminálna rýchlosť striel

Čo sa stane, ak vystrelíme strelu kolmo do vzduchu? Samozrejmosťou je, že strela pri svojej dráhe letu musí prísť do bodu, keď už nebude mať energiu na ďalší let a vplyvom zemskej príťažlivosti začne padať voľným pádom. No, a aký je ranivý účinok tejto padajúcej strely? Môže táto strela zraniť a prípadne usmrtiť človeka? Ak ste tipovali, že áno alebo patríte medzi tých, ktorí tipujú že nie, nevadí, obidve skupiny majú pravdu. 

Takže skúsme si to vysvetliť. Najpodstatnejšou veličinou je terminálna rýchlosť voľne padajúcej strely, t.z. najvyššia možná rýchlosť, ktorú môže strela voľným pádom dosiahnuť, a ktorá už pri ďalšom páde vplyvom odporu vzduchu nezvyšuje.

Keďže odpor vzduchu ako aj tvar strely tu hrajú podstatnú úlohu, je pre terminálnu rýchlosť podstatná skutočnosť, či sa strela na vrchole svojej dráhy otočí hrotom dolu a či potom jej let ostane vplyvom rotácie stabilizovaný.

 

Terminálnu rýchlosť je možné vypočítať empirickým vzorcom:
terminálna rýchlosť (m/s) = 103,3 x odmocnina z podielu hmotnosti strely a priemeru strely

Avšak tento výpočet platí len pre najpriaznivejšie prípady nestabilizovaných striel, len pre výpočet minimálnej terminálnej rýchlosti. Tento vzorec nevyhovoval pre všetky prípady pádu striel, preto v minulosti ešte za čias bývalého Československa pracovníci Kriminalistického ústavu stanovili tri koeficienty pre výpočet, aby bolo možné zistiť rozmedzie. V podstate ide o nahradenie hodnoty 103,3 týmito hodnotami:
100 = koeficient pre nestabilnú strelu
300 = koeficient pre stabilnú strelu so zaobleným hrotom letiacou hrotom dolu
370 = koeficient pre stabilnú strelu so špicatým hrotom letiacou hrotom dolu

A dostávame sa k podstate článku - k ranivému účinku. Pomerne zložitými výpočtami bolo zistené, že pušková strela kalibru 8 x 57 mm JS (v prípade, že je stabilizovaná) dosahuje pri voľnom páde rýchlosť až cca 150 m/s a energiu cca 110 J !, čo môže spôsobiť ťažké ublíženie na zdraví ba i smrť človeka. Avšak aj stabilizovaná strela kalibru 9 mm Luger môže dosiahnuť rýchlosť až cca 90 m/s a energiu cca 32 J, čo v prípade zásahu môže spôsobiť taktiež ťažké ublíženie na zdraví.

Naproti tomu pri nestabilizovanom lete (minimálnej terminálnej rýchlosti) majú strely niekoľkonásobne nižšie hodnoty. Pri strele kalibru 8 x 57 mm JS je to cca 40 m/s a pri strele 9 mm Luger cca 30 m/s. Znížením rýchlosti sa logicky znižuje aj energia striel, preto pri týchto rýchlostiach je smrtiaci účinok nepravdepodobný.

Takže, ak budete na Silvestra o polnoci strieľať brokovnicou kolmo do vzduchu, nemusíte sa báť padajúcich brokov, lebo budete vedieť, že padajúci brok s priemerom 2,5 mm dosahuje terminálnu rýchlosť iba 31 m/s, čo vzhľadom na svoju veľkosť môže spôsobiť maximálne povrchové zranenia.

Podľa „Odborných sdělení kriminalistického ústavu VB FSVB“
spracoval Ing. Mário Adamík

- je zakázané kopírovať článok bez autorovho súhlasu -