Nachádzate sa na stránkach, ktoré môžu obsahovať informácie určené iba odbornej verejnosti v oblasti zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Využite totálny výpredaj kníh za smiešne ceny priamo z nášho skladu!

Čítať ďalej...

 

 Podmienky inzercie:

 1. Inzercia slúži na bezplatné zverejňovanie občianskej inzercie a je určená výhradne občianskej inzercii a nie je prístupný na inzerovanie podnikateľskej činnosti. (V prípade, že máte záujem o propagáciu svojej podnikateľskej činnosti  napíšte nám email a poskytneme vám reklamný priestor). Rovnako nie je povolené ani opätovné zverejňovanie jedného inzerátu, pokiaľ sa ešte na hlavnej stránke nachádza jeho predchádzajúca verzia.
 2.  Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku. Za neprípustné považujeme aj inzeráty, ktoré sú celé, alebo ich značná časť, napísané VEĽKÝMI PÍSMENAMI.
 3. Zverejňovanie inzercie na portáli je bezplatné.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, našimi pravidlami inzercie alebo dobrými mravmi.
 5. Prevádzkovateľ má právo zmazať, presunúť, alebo upraviť inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje s pravidlami inzercie.
 6. Vložený inzerát bude zverejnený po dobu 50 dní potom sa automaticky vymaže.
 7. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Administrátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním inzercie. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb inzercie alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia svoje služby upravovať alebo inovovať.
 12. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Osobné údaje pri registrácii a pri pridaní inzerátu aj bez registrácie:

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo) podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb (inzercie) na portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania o službách prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za informačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 2. Osobné údaje používateľa cielene neposkytujeme tretím osobám, avšak používateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám za účelom poskytovania služieb portálu (google, facebook).
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (ak je to z technického hľadiska možné) údaje používateľa portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva prevádzkovateľa.
 4. Údaje o používateľoch portálu použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno, priezvisko, e-mailovú adresu a prípadne telefónne číslo Používateľa, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu alebo zverejnil v inzeráte. 
 5. Inzerát používateľa bude zobrazovaný po dobu 50 dní, pokiaľ používateľ nepožiada o výmaz inzerátu. Používateľ (registrovaný aj neregistrovaný) môže požiadať o výmaz podaného inzerátu aj pred uplynutím 50 dní od uverejnenia inzerátu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 6. Používaním služby (inzercie) používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Používateľ zadaním mena, e-mailu, resp. telefónneho čísla pri podaní inzerátu zároveň súhlasí s ich uverejnením v inzeráte.
 7. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov týkajúcich sa prípadných chýb (resp. iných nezrovnalostí) obsahu podaného inzerátu, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním Portálu. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže používateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 8. Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 Cookies:

 1. www.e-zbrane.sk používa súbory cookies a prehliadaním portálu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
 2. S cieľom zabezpečiť fungovanie nášho portálu ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Ide o bežnú prax takmer všetkých internetových stránok. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si portál na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch na stránkach (napr. čo u nás čítate, atď).
 3. Portál používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení pre funkcionalitu webstránok a analýzu návštevnosti. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú so službou Google Analytics, prípadne inzerciou, Facebook, Twitter.
 4. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – viac na stránke www.allaboutcookies.org. Taktiež môžete cookie odmietnuť nastavením Vášho internetového prehliadača.
 5. Ako využíva cookie google? Viac info tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Zrušenie registrácie:

 1. Používateľ môže zrušiť svoju registráciu kedykoľvek zaslaním žiadosti o výmaz registrácie s odstránením osobných údajov na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.1 Predávajúcim je Mgr. Dana Adamíková - WEB SERVIS, Tyrkysová 8, 97405 Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-27748, IČO: 43921639, DIČ: 1078751619,  tel. +421(0) 9 08 06 06 96, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. OBJEDNÁVANIE

 

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, telefonicky, mailom.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

 

3. CENY

 

Predávajúci nie je platcom DPH. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru v sume 2 Eurá. Balné sa neúčtuje.

 

4. PLATBY
4.1 Kupujúci platí za tovar dobierkou. V prípade telefonickej dohody prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. 
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Faktúra zároveň slúži ako záručný list.

 

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 6 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní. Po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. V prípade predĺženia dodacej lehoty a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

6. DORUČENIE TOVARU
6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou na dobierku. 
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra zároveň slúži ako záručný list.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom – Slovenskou poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, kompletný a vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, balné).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar naspäť a vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

 

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.knihy.e-zbrane.sk, resp. www.e-zbrane.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne knihy.e-zbrane.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: firma, IČO, titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou Slovenskej pošty, ktorej sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod knihy.e-zbrane.sk alebo cez materskú stránku www.e-zbrane.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

10. Záverečné informácie
10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

 

Vážený zákazník !

Bohužiaľ, stáva sa často, že v dnešnej dobe človek natrafí na internetové obchody, ktoré vyzerajú ako „profesionálny podnik“, avšak výhodná kúpa niekedy vystrieda sklamanie v podobe nevybavenej objednávky, resp. k zaslaniu bezcenného predmetu.

V našom internetovom obchode www.knihy.e-zbrane.sk, ktorý je súčasťou internetového časopisu www.e-zbrane.sk registrovaného pod číslom ISSN 1336-2704 sa vyššie spomínanej skúsenosti nedočkáte. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu (od roku 2001) Vám môžeme v našom obchode garantovať úspešný nákup.


S pozdravom Mgr. Dana Adamíková

Znalec z odboru strelné zbrane a výbušniny, špecializujúci sa najmä v odvetviach Posudzovanie strelníc a Strelné zbrane.
 
voľné miesto pre reklamu znalca - ak máte záujem kontaktujte nás.

CENNÍK PRÁC:


Cena za hodinu práce........................15 €
Klapková montáž - podľa druhu prevedenia.........................420-520 €
Nastrelenie guľovej zbrane.................15 € + náboje

Čiernenie: pištoľ.................................32 €
vzduchovka.....................50 €
guľovnica, guľovnička..87 €
guľobrok..........................85 €
brokovnica.......................85 €
troják..............................115 €

Pracovný čas:
Pondelok až Piatok 8:00 – 12:30 / 13:00-16:30
Sobota a Nedeľa voľno.

Kontakt: Serzödi Ján
Parašutistov č.4
98401 Lučenec

Mobil: 0905 455 736 (volať len cez pracovný čas a len v prípade seriózneho záujmu!)

Oznam

OZNAM
Milí čitatelia, veľtrh zbraní IWA 2020 v nemeckom meste Norimberg

sa presúva na 3 - 6 Marca 2022 

viac na https://www.iwa.info/en

 

KALENDÁR PODUJATÍ

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

HĽADAJ NA STRÁNKE

HLAVNÍ PARTNERI

RDA  s.r.o. - výcvik
www.rda.sk
Luxury Guns
www.luxuryguns.sk

PARTNERI